Het Nieuwe Instituut onderzoekt, presenteert en representeert de disciplines architectuur, design en digitale cultuur. Het Nieuwe Instituut wil ontwerpers op verschillende manieren bij zijn activiteiten betrekken en een podium bieden, los van het gangbare tentoonstellingen- en lezingenprogramma. Grafisch ontwerp is een van designdisciplines en wordt ingezet voor de communicatie binnen en buiten Het Nieuwe Instituut.

Er wordt een platform geboden aan ontwerpers die op een onderzoekende manier met hun vak bezig zijn. Daarnaast krijgen jonge, startende ontwerpers een kans om zich te presenteren. Jong en oud, lokaal, nationaal en internationaal, er komt een brede variëteit aan hedendaags ontwerp aan bod. Deze vorm van talentontwikkeling is de afgelopen periode bijzonder vruchtbaar gebleken. De ontwerpers krijgen de kans zich aan een breed publiek te laten zien en door de aard van de opdrachtgeving ook te onderscheiden, terwijl het instituut door hun werk een heel eigen vorm van communicatie heeft kunnen ontwikkelen.

Toon