De Programmalijnen

Het Nieuwe Instituut heeft in het aanvullende beleidsplan voor de periode 2013–2016 drie programmalijnen gepresenteerd, waarlangs zowel de verschillende onderzoeken, het tentoonstellingsprogramma als de studioactiviteiten worden ontwikkeld. Die drie lijnen moeten niet alleen een perspectief bieden op de verschillende disciplines die het instituut vertegenwoordigt – e-cultuur, design en architectuur – ze dienen ook als waarborg voor een langetermijnagenda, waarmee Het Nieuwe Instituut zich voor alle partners, gebruikers en bezoekers herkenbaar positioneert. De programmalijnen zijn terug te brengen tot de kernbegrippen materiaal, ruimte en tijd. Ze hebben de volgende titels meegekregen: De Dingen en De Materialen, Landschap en Interieur, terwijl Tijd jaarlijks andere edities kent. In 2014 werd de notie van vooruitgang aan de orde gesteld onder de titel 2014 –1914: Conflict en Innovatie.

Onder de Dingen en de Materialen is in 2013 de tentoonstelling Biodesign. Over de kruisbestuiving van natuur, wetenschap en creativiteit gepresenteerd en later in 2014 opende HOUT. De cyclische natuur van materialen, plekken en ideeën. Onder Landschap en Interieur is Het Nieuwe Instituut feestelijk heropend met 1:1 Sets for Erwin Olaf en Bekleidung, en later werd uitvoerig ingegaan op de politicus Sicco Mansholt en diens invloed op de totstandkoming van de EEG, het Nederlandse landschap en het huidige landbouw- en voedselbeleid. Dit project is ontwikkeld in samenwerking met Bureau Europa in Maastricht, waar een eerste editie te zien is. Onder 2014 –1914: Conflict en Innovatie is behalve het jaarprogramma in Het Nieuwe Instituut zelf, ook invulling gegeven aan het Nederlandse paviljoen tijdens de aanstaande Biënnale van Venetië onder de titel Open: A Bakema Celebration.

Projecten 2014-1914: Conflict en Innovatie

Radio Neutraal
17 april – 4 mei
Neutraliteit als ontwerpstrategie in Nederland

Radio Neutraal is een radiotour, waarbij de eigen locatie van Het Nieuwe Instituut de dramatische context vormt. De keuze voor neutraliteit wordt binnen dit programma niet zozeer vanuit een historisch perspectief benaderd, specifiek voor de positie van Nederland tijdens WOI, maar opgevat als een even actuele als productieve strategie voor ontwerpers. Met bijdragen van onder meer Samuël Kruizinga, Gijs van Oenen en Timo de Rijk.

Drones & Honeycombs
maart – juni
Architectuur en landschap van oorlog en internationale betrekkingen

In een tijd van hoogtechnologische militaire missies wordt het steeds moeilijker om het klassieke onderscheid tussen oorlog en vrede te handhaven. Ook de grens tussen het strijdtoneel en de publieke ruimte is nog nauwelijks te trekken. Drones & Honeycombs maakt deel uit van een meerjarig onderzoek onder leiding van Malkit Shoshan, waarin een actueel begrip van de publieke ruimte wordt ontwikkeld. Drones & Honeycombs komt in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie tot stand. Met bijdragen van The Center for the Study of the Drone, Columbia University, DPR –Barcelona en Studio-X.

The Progress Trap
21 mei – 9 juni
DEAF Biënnale 2014

Met de Industriële Revolutie werd de machine het gezicht van de vooruitgang en een betere toekomst. Ruim een eeuw later is die symboolwaarde praktisch verdwenen, maar het geloof in vooruitgang en innovatie heeft weinig aan belang ingeboet. Hoe kunnen de radicale technologische innovaties van nu, voorbij de cultus van de vooruitgang, worden begrepen? De tentoonstelling The Progress Trap vormt het centrum van het Dutch Electronic Art Festival (DEAF) en brengt rond deze vraagstelling de werken van internationale kunstenaars bijeen. Met onder meer Cohen van Balen, Louis Philippe Demers, Jenny Holzer, Nam June Paik, Boris Petrovski en Melle Smets.

Designing Scarcity
29 juni – 31 augustus
Ontwerp en innovatie in tijden van schaarste

Onder het curatorschap van Jan Boelen/Z33 biedt Designing Scarcity een breed panorama aan ontwerpstrategieën die ontwerpers én gebruikers in tijden van schaarste ter beschikking staan. Naast hedendaagse ontwerpen worden ook historische voorbeelden voor het voetlicht gebracht, evenals voorstellen van masterstudenten van de Design Academy Eindhoven, die in opdracht van Het Nieuwe Instituut zijn ontwikkeld. Met onder meer Thomas Lommée & Christiane Högner, Luc Deleu, John Habraken, Herman Hertzberger, J.J.P. Oud, W.H. Gispen en Bruno Mertens.