Het Nieuwe Instituut start eind januari 2021 een aanbestedingsprocedure voor een nieuwe invulling van Het Nieuwe Café. Belangstellende horecaondernemers kunnen voorstellen indienen voor de toekomstige exploitatie van het café-restaurant in de foyer van het gebouw aan het Rotterdamse Museumpark.

Bidbook

Het volledige bidbook met achtergronden over wat het instituut biedt en wat het van kandidaat-exploitanten verwacht is hieronder als pdf te raadplegen. Er wordt in het proces van de aanbesteding samengewerkt met een externe adviseur. Geïnteresseerde partijen wordt gevraagd om uiterlijk 31 januari 2021 aan te geven dat zij belangstelling hebben voor de opdracht. Voor vragen met betrekking tot de aanbesteding: mail naar Mark Kuijpers via mark@countermovement.nl

Werkgeverschap

Het Nieuwe Instituut is zich ervan bewust dat het nieuws van een alternatieve invulling van de horeca vragen kan oproepen, niet in de laatste plaats in het licht van de ontwikkelingen van maart 2020. Het eerdere statement in antwoord op vragen over het werkgeverschap van Het Nieuwe Instituut ten tijde van de coronacrisis is nog altijd beschikbaar. Oud-collega's zijn persoonlijk benaderd met het nieuws van de aanbesteding. Voor een nadere toelichting kunnen zij, net als andere belangstellenden, terecht bij Taco de Neef via t.deneef@hetnieuweinstituut.nl