Adriana Strating treedt per 1 september aan als directeur Business & Development. In die functie zal zij de financiële toekomst van Het Nieuwe Instituut bestendigen en bijdragen aan de kwaliteit van afwegingen, besluitvorming en bewaking van de interne processen. Eerder was Adriana Strating werkzaam als Chief Operating Officer bij Keesing Media Group, Chairman bij Keesing Digital Games (onderdeel Telegraaf Media Groep) en President Commissaris bij Aldipress.

Tevens treedt Judith van Kranendonk per 1 oktober aan als voorzitter van de Raad van Toezicht. Onder haar voorzitterschap wordt een nieuwe Raad van Toezicht samengesteld. Judith van Kranendonk was eerder werkzaam als directeur-generaal cultuur en media van het ministerie van OCW, voorzitter van de Stuurgroep Het Nieuwe Rijksmuseum en vervult diverse bestuursfuncties bij onder meer het Metropole Orkest en Codart.
 
In 2015 heeft de Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut onderzoek laten doen naar de wijze waarop zij de Governance Code Cultuur toepast. Deze code is het instrument voor goed bestuur en toezicht in de culturele sector. De Raad vanToezicht heeft alle in het rapport benoemde aanbevelingen overgenomen en in het verlengde daarvan zeven besluiten genomen die het bestuur en het toezicht binnen Het Nieuwe Instituut verder professionaliseren. Met de aanstelling van Adriana Strating en Judith van Kranendonk heeft de Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut aan alle voorgenomen governance-maatregelen uitvoering gegeven.

Dossier Het Nieuwe Instituut en Governance Code Cultuur