Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Nieuwe Instituut is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Op deze pagina hebben wij informatie verzameld, of verwijzen wij naar informatie elders op de website, ten behoeve van de ANBI-status.

ANBI-informatie

Naam van de instelling
Stichting Het Nieuwe Instituut

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer), bezoekadres, postadres
Zie pagina Contact

Beschrijving van de doelstelling
Zie pagina Over Ons

Hoofdlijnen beleidsplan
Zie pagina Beleidsplan en activiteiten

Functie van de bestuurders
Zie pagina Organisatie

Beloningsbeleid
Het Nieuwe Instituut kent een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatiegeld van € 200,00 per vergadering en een reiskostenvergoeding. De directeur/bestuurder wordt beloond binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens. 

Het personeel wordt gesalarieerd conform de Arbeids Voorwaarden Regeling van Het Nieuwe Instituut. Deze regeling kan in overleg met de Ondernemingsraad worden aangepast.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie pagina Beleidsplan en activiteiten.

Financiële verantwoording
Het Nieuwe Instituut wordt gesubsidieerd vanuit de Basis Infra Structuur (BIS) van het ministerie van OCW en ontvangt daarnaast een bijdrage van de BankGiro Loterij en de gemeente Rotterdam. In onderstaande documenten treft u de jaarverslagen met financiële verantwoording en de activiteiten. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het bedrijfsbureau via info@hetnieuweinstituut.nl

Jaarverslagen