De huidige maatschappelijke veranderingen leiden tot een meer gedifferentieerde opvatting van architectuur. Het Nieuwe Instituut verkent en presenteert deze veelzijdige architectuurpraktijk vanuit de ambitie nieuwe uitdagingen en veelal innovatieve strategieën zichtbaar te maken en te bediscussiëren. Het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, onderdeel van Het Nieuwe Instituut, biedt inzicht in honderdvijftig jaar Nederlandse architectuur- en stedenbouwgeschiedenis. Het vormt een speculatieve bron van vooruitgangsdenken en bevat vele voorbeelden van de manieren waarop architectuur haar praktijk en verantwoordelijkheden heeft verbreed in reactie op maatschappelijke vraagstukken en technologische veranderingen.

Een selectie van projecten en activiteiten

Zoekportaal
Zoeken in het Rijksarchief

Het zoekportaal geeft digitale bezoekers direct toegang tot een van de grootste architectuurcollecties ter wereld. In het Rijksarchief van de Nederlandse architectuur treffen zij 1,4 miljoen tekeningen, 300.000 foto’s, 2.500 maquettes en 70.000 boeken en tijdschriften die samen de geschiedenis van de Nederlandse bouwkunst en stedenbouw documenteren.