De programmalijn De Dingen en De Materialen komt voort uit de belangstelling voor het object en voor uiteenlopende aspecten van de materiële cultuur. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de niet-aflatende aandacht voor ambacht en de herwaardering van de materiële kwaliteit van het object. Tegelijkertijd is duidelijk dat de huidige kruisbestuiving tussen natuur, wetenschap en creativiteit – onder meer op basis van gentechnologie – de materiële werkelijkheid radicaal zal veranderen.

Vanuit de programmalijn De Dingen en De Materialen werkt Het Nieuwe Instituut aan een meerjarig onderzoek naar de nieuwe verhouding tussen biologie en ontwerp. Daarbij zijn uiteenlopende culturele, zakelijke, bestuurlijke en wetenschappelijke partijen betrokken. De succesvolle tentoonstelling Biodesign uit 2013 wierp een blik vooruit op dit onderzoeksveld.

Actuele activiteiten

Activiteiten in het verleden