In de afgelopen decennia is design aan de traditionele rol, waarin het zich richtte op de vormgeving van het huiselijke domein, geheel ontstegen. In plaats daarvan is design een tactisch antwoord geworden op allerlei maatschappelijke uitdagingen en op verschillende schaalniveaus. Alles kan ontworpen worden, van een internationale beweging tot een sociale-mediaprofiel. Dat ‘design-denken’ ook wordt ingezet door het bedrijfsleven en de overheid, maakt het voor design mogelijk om meer invloed uit te oefenen op economisch en politiek gebied. Tegelijkertijd heeft design daarmee een eigen verantwoordelijkheid gekregen als het gaat om vraagstukken zoals ecologie, arbeid, ethiek en toegankelijkheid. 

Een selectie van projecten en activiteiten

Interventies Huis Sonneveld

Huis Sonneveld is door de zorgvuldige restauratie en inrichting een prachtig monument. Het gevaar van een museumwoning is echter dat het bevroren raakt in de tijd. Reden voor Het Nieuwe Instituut om het monument te activeren door kunstenaars, ontwerpers of architecten te vragen om een 'site specific' installatie te maken. Interventies van Richard Huttten, Petra Blaisse, Santiago Borja, Eva Rothshild en Dominique Gonzalez-Foerster.