De digitale cultuur komt voort uit de netwerktechnologieën die inmiddels tot in bijna alle domeinen van onze samenleving zijn doorgedrongen. Deze technologieën - van computers, databases, protocollen en algoritmen tot de online omgeving van het internet - hebben ontwerpprocessen, productiesystemen en de achterliggende geopolitieke en economische contexten ingrijpend doen veranderen. Ze brengen beelden, objecten en ruimten voort. En ze zijn tegelijkertijd media en infrastructuur, instrument, werkmateriaal, ruimtelijke voorwaarde of aanstichter.

Een selectie van projecten en activiteiten