Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Welkom bij Het Nieuwe Instituut. Wij vragen alle aanwezigen om zich in te spannen voor een veilige en comfortabele ruimte. Een gedeelde ruimte waar eenieder zich vrij voelt uiting te geven aan de eigen ervaring en expressie. We vragen bezoekers om sociaal met elkaar om te gaan, met nieuwsgierigheid en creativiteit als uitgangspunt. Mocht u tijdens uw bezoek een gevoel van onveiligheid ervaren, dan nodigen wij u van harte uit om een medewerker aan te spreken.

Coronamaatregelen

Vanaf 25 september zijn de coronamaatregelen aangepast. Graag uw aandacht en begrip voor de bepalingen die gelden voor een bezoek aan Het Nieuwe Instituut en Huis Sonneveld. Het Nieuwe Instituut hanteert daarbij het Museumprotocol, het protocol voor veilig en verantwoord museumbezoek dat op basis van de RIVM-richtlijnen is opgesteld door de Museumvereniging.

  • Een museum geldt als een ‘doorstroomlocatie’: bezoekers van het museum en de boekhandel hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien, de anderhalvemeterregel vervalt.
  • Voor alle ongeplaceerde en geplaceerde evenementen (waarbij je op een stoel zit) geldt ook in doorstroomlocaties als musea dat een coronatoegangsbewijs nodig is. Bij bezoekers (vanaf 13 jaar) van bijvoorbeeld Thursday Night Live! en andere evenementen, zijn wij verplicht het coronatoegangsbewijs te controleren.
  • Rondleidingen zijn zogenaamde ‘doorstroomevenementen’. Daarvoor is een coronatoegangsbewijs niet nodig.
  • Voor een bezoek aan het Research Centre is geen coronatoegangsbewijs nodig.
  • Voor horeca is het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht in eet- en drinkgelegenheden, ook als zij onderdeel zijn van andere locaties zoals het museum. Bezoekers die plaatsnemen in Het Nieuwe Café moeten een coronapas kunnen tonen. Het afhalen van consumpties aan de bar en binnen afrekenen van terrasrekeningen is (omdat het museum waarbinnen het café zich bevindt een doorstroomlocatie is) wel mogelijk zonder coronapas.
  • De registratieplicht en gezondheidscheck is verplicht overal waar coronatoegangsbewijzen worden ingezet.
  • Om te voorkomen dat bezoekers die verschillende bestemmingen in het instituut bezoeken meerdere keren opnieuw gecontroleerd moeten worden, werkt Het Nieuwe Instituut met gekleurde wegwerppolsbandjes die bij de eerste check worden verstrekt. Wie dan na een bezoek aan een evenement in een van de publieksruimten ook nog even in het café wil zitten, hoeft daar niet opnieuw gescand te worden.
  • U kunt zonder reservering een bezoek brengen aan Het Nieuwe Instituut of Huis Sonneveld. Koopt u liever van te voren een kaartje dan kan dat via hetnieuweinstituut.nl/reserveren.
  • Het mondkapje is niet meer verplicht. Medewerkers en bezoekers zijn vrij om er een te dragen als dat prettiger voelt.
  • Volg de hygiënemaatregelen, was regelmatig uw handen, nies en hoest in de binnenkant van uw elleboog. Blijf thuis bij gezondheidsklachten.

De hoofdentree is voorlopig nog niet bereikbaar vanwege werkzaamheden in het Museumpark. We blijven de komende maanden de in-/uitgang aan de Rochussenstraat 40 gebruiken, bereikbaar via de arcade onder het archiefgebouw.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.