Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Welkom bij Het Nieuwe Instituut en Huis Sonneveld. Wij vragen alle bezoekers, deelnemers en andere gebruikers van het instituut om zich samen in te spannen voor een veilige en comfortabele ruimte. We streven naar een gedeelde ruimte waar iedereen zichzelf kan zijn en zich vrij voelt uiting te geven aan eigen ervaring en expressie. We vragen bezoekers om sociaal met elkaar om te gaan, met nieuwsgierigheid en creativiteit als uitgangspunt.

Mocht u tijdens uw bezoek een gevoel van onveiligheid ervaren, dan nodigen wij u van harte uit om een medewerker aan te spreken. We verwijzen ook graag naar de gedragscode en de uitgangspunten voor een meerstemmig instituut. De toegankelijkheidsinformatie van Het Nieuwe Instituut is ook online beschikbaar.

Coronamaatregelen

Sinds 25 februari zijn de tot dan toe geldende coronamaatregelen vervallen. Het Nieuwe Instituut hanteert het Museumprotocol, het protocol voor veilig en verantwoord museumbezoek dat op basis van de RIVM-richtlijnen is opgesteld door de Museumvereniging.