Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Welkom bij Het Nieuwe Instituut. Wij vragen alle aanwezigen om zich in te spannen voor een veilige en comfortabele ruimte. Een gedeelde ruimte waar eenieder zich vrij voelt uiting te geven aan de eigen ervaring en expressie. We vragen bezoekers om sociaal met elkaar om te gaan, met nieuwsgierigheid en creativiteit als uitgangspunt. Mocht u tijdens uw bezoek een gevoel van onveiligheid ervaren, dan nodigen wij u van harte uit om een medewerker aan te spreken.

Coronamaatregelen

Op 25 januari 2022 heeft het kabinet in een personferentie bekendgemaakt wat de meest actuele coronamaatregelen zijn, die gelden van 26 januari tot ten minste 8 maart 2022.

Graag uw aandacht en begrip voor de bepalingen die gelden voor een bezoek aan Het Nieuwe Instituut en Huis Sonneveld. Het Nieuwe Instituut hanteert daarbij het Museumprotocol, het protocol voor veilig en verantwoord museumbezoek dat op basis van de RIVM-richtlijnen is opgesteld door de Museumvereniging. In afwachting van een herziene versie van het specifieke museumprotocol volgt het instituut de algemeen geldende adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid.(d.d. 25-01-2022)

  • Voor bezoekers aan het instituut geldt de verplichting om hun coronatoegangsbewijs te laten checken.
  • Houd je nadrukkelijk aan de basisregels en ontsmet bijv. bij binnenkomst je handen.
  • Houd overal anderhalve meter afstand van elkaar, ook in de tentoonstellingszalen.
  • Om de onderlinge afstand te kunnen garanderen hebben de verschillende zalen een maximale capaciteit die op bordjes bij de ingangen staat aangegeven.
  • Draag overal een mondneusmasker, ook in de tentoonstellingszalen.
  • Een verplichte looproute is in het gebouw van Het Nieuwe Instituut niet nodig.
  • Een reservering voor een bepaald tijdslot is niet nodig.
  • Voor museumbezoekers, gasten, gastsprekers en -onderzoekers van buiten de Europese Unie accepteert het instituut een vaccinatiebewijs als de equivalent van het coronatoegangsbewijs dat EU-burgers via een QR-code kunnen laten zien. Voor Europese bezoekers geldt de staande afspraak dat deze hun coronatoegangsbewijs/QR-code moeten kunnen laten scannen voordat ze naar binnen mogen.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.