Al jaren wordt er gesproken over het Nederlandse vormgevingserfgoed, en vooral over het ontbreken van een nationaal archief waarin het bronmateriaal van Nederlands ontwerp (van product- tot grafisch, van social tot digitaal) een plek heeft. Verspreid over het land zijn er musea, instellingen, bedrijven en particulieren die allemaal hun stukjes van de puzzel beheren. Maar intussen gaat er ook van alles verloren: schetsen, kleurstudies, prototypes, kortom, waardevolle kennis.

Na diverse eerdere initiatieven is de tijd rijp voor een nieuwe, krachtige impuls. Getuige ook de recente visiebrief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarin het belang van erfgoed wordt benadrukt. Met Een speculatief archief voor Nederlands ontwerp roept Het Nieuwe Instituut een beeld op van een mogelijk ontwerparchief en daarmee een context om betrokkenheid van uiteeenlopende partijen, van de rijksoverheid tot het grote publiek, te stimuleren.  

Door het selecteren en presenteren worden fundamentele vragen gearticuleerd: welke archieven moeten onderdeel uitmaken van een nationaal ontwerparchief en wie bepaalt dit? Wat zijn de verhalen die achter de stukken schuilgaan en wie is in deze informatie geïnteresseerd? En wat is de waarde hiervan?

Een speculatief archief voor Nederlands ontwerp beslaat een programma met een tentoonstelling, een veiling en een serie lezingen en debatten, onderdeel van Thursday Night Live! Het programma loopt van 14 oktober 2018 - 10 maart 2019.

Het programma komt tot stand i.s.m. het kunstenaarscollectief Dead Darlings, die jaarlijks anonieme kunstveilingen organiseren als een platform om de complexe driehoeksverhouding tussen kunstenaar, kunstwerk en verzamelaar te onderzoeken. Op uitnodiging van Het Nieuwe Instituut zullen zij zich dit keer verhouden tot het ontwerpveld. De selectie van archieven gaat in samenspraak met designhistoricus Job Meihuizen en het team van het Nieuwe Instituut.