In 2022 organiseert Het Nieuwe Instituut de hele maand september rondetafelgesprekken en andere activiteiten onder de noemer van een Feminist Assembly Month. Het doel van de themamaand is om verschillende generaties feministen bijeen te brengen die zich ieder in hun eigen vakgebied bezighouden met het verbeelden, inrichten en hervormen van het maatschappelijke leven – niet beperkt tot architectuur en (grafische) vormgeving, maar met ‘het ontwerp van het sociale’ in bredere zin.

Kick-off Feminist Assembly Month

Tijdens de Thursday Night Live! van 1 september 2022 vieren we met een aantal programmaonderdelen de feestelijke aftrap van de Feminist Assembly Month. Kijk in het overzicht hieronder voor aanvullende informatie over de verschillende programmaonderdelen.

 

Feminist Assembly Radio: Mo en Tineke

Song of Songs – het effect van hun activisme midden jaren 80 op de levens van twee Zwarte Feministen.

17 september 2022
18.00 - 19.00 uur, Radboud University

Wat hebben de Zwarte Vrouwen acties in de jaren 80 betekend in ons leven? In een live radioshow blikken Mo Salomon en Tineke E Jansen terug om hun antwoord op deze vraag met anderen te delen. Hun ontmoeting tijdens de Winteruniversiteit Vrouwenstudies in Nijmegen in 1983 heeft tot veel van hun Zwarte Vrouwen activisme geleid. Allebei emigreerden zij begin jaren 90. Nu, ongeveer 25 jaar later, praten zij openhartig aan de hand van voor hen betekenisvolle muziek over de rol van die zinderende tijd: Zwarte Vrouwen geschiedenis verteld via song.

Dit evenement is een samenwerking van Gelderland Biënnale 2022 - Collectief P1 en het team achter Feministische ontwerpstrategieën van Het Nieuwe Instituut. Meer informatie.

Rondetafelgesprekken

Op 3 september, 18 september en 24 september 2022 vinden er in totaal vijf rondetafelgesprekken plaats. Elk van deze roundtables draait om een andere strategie. Er schuiven feministische denkers, ontwerpers, makers en activisten uit diverse generaties, achtergronden en disciplines aan. De deelnemers treffen elkaar in een ruimte voor uitwisseling tussen generaties, erop gericht om van elkaar te leren. Om ongedwongen en ongehinderd met elkaar te kunnen praten is de capaciteit van de rondetafelgesprekken vastgesteld op een maximum van twaalf deelnemers per editie. Als je aan een van de gesprekken wil deelnemen kun je dat, voorzien van een korte motivatie, per e-mail laten weten. Kijk in het overzicht hieronder voor aanvullende informatie over de verschillende edities en hoe je je kunt aanmelden.

Rondetafelgesprekken

3, 18 en 24 september 2022

Netwerken, stemmen versterken
Rondetafelgesprek #1, 3 september 2022, 11.00-13.00 uur

Dit eerste rondetafelgesprek in het kader van de Feminist Assembly Month stimuleert uitwisseling tussen verschillende generaties feministen en versterkt de – nog altijd onvoldoende bekende – inzet van Zwarte feministische pioniers, die zich afzetten tegen de lineaire opvatting van tijd die spreekt uit het denken in opeenvolgende ‘feministische golven’. ‘Zwart’ bedoelen we hier als een politieke term voor alle diasporagemeenschappen.
 

Ik wil graag deelnemen aan Rondetafelgesprek #1

(Terug)claimen
Rondetafelgesprek #2, 3 september 2022, 14.30-16.30 uur

Het tweede rondetafelgesprek in het kader van de Feminist Assembly Month is een conversatie over hoe wij ons termen en symbolen toe-eigenen als een manier om de zeggenschap over onze identiteit en ons ‘zelf’ op te eisen of terug te vorderen. We denken samen na over tactieken om ons te verzetten tegen opgelegde symbolen, termen, verwachtingspatronen en mentaliteiten; we maken er weer onze eigen namen en tekens van.
 

Ik wil graag deelnemen aan Rondetafelgesprek #2

Vermeldingen
Rondetafelgesprek #3, 18 september 2022, 11.00-13.00 uur

In het derde rondetafelgesprek in het kader van de Feminist Assembly Month proberen we van tweede-golforganisaties te leren hoe je als feministen een collectieve, veelzijdige beeldtaal ontwikkelt binnen een eigen infrastructuur voor de productie en verspreiding van drukwerk, zoals feministische drukkerscollectieven, uitgeverijen of boekhandels.
 

Ik wil graag deelnemen aan Rondetafelgesprek #3

Bouwen
Rondetafelgesprek #4, 18 september 2022, 14.30-16.30 uur

Het vierde rondetafelgesprek in het kader van de Feminist Assembly Month brengt een generatie-overstijgende groep feministische stemmen uit de bouwsector bij elkaar. We wisselen van gedachten over strategieën om met (en van) elkaar te blijven leren. Hoe hebben de gangbare architectuur en bouw feminiene, feministische en queer praktijken buitengesloten? Wat houdt een feministische ontwerp-, bouw- en beroepspraktijk nu eigenlijk in, hoe begin je eraan en hoe onderhoud je die?
 

Ik wil graag deelnemen aan Rondetafelgesprek #4

In kaart brengen
Rondetafelgesprek #5, 24 september 2022, 14.00-16.00 uur

Het vijfde en laatste rondetafelgesprek in het kader van de Feminist Assembly Month draait om de manieren waarop we een veelheid en veelvormigheid aan feministisch erfgoed kunnen herkennen en voor de toekomst kunnen behouden. Archivarissen en onderzoekers van landelijke en internationale erfgoedinstellingen gaan in gesprek met woordvoerders van gemeenschappen waarvan de nalatenschappen op het moment worden gearchiveerd en met leden van informele grassrootsinitiatieven.
 

 Ik wil graag deelnemen aan Rondetafelgesprek #5

Wiki edit-a-thon en aftrap schrijfwedstrijd

4 september 2022
13.00 - 16.30 uur

Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in de architectuur en architectuurgeschiedenis, ook wanneer je kijkt naar lemma’s in de gratis online encyclopedie Wikipedia. Met steun van Wikimedia Nederland en onder begeleiding van de Wikimedia-projectgroep Gendergap organiseert Het Nieuwe Instituut een schrijfmiddag rond vrouwelijke architecten om daar iets aan te doen. De ‘edit-a-thon’, oftewel schrijf- en redigeermarathon, is toegankelijk voor zowel beginners als ervaren schrijvers en kunsthistorische of bouwkundige voorkennis is geen vereiste.

Afsluiting Feminist Assembly Month

24 september 2022
17.00 - 22.00 uur

De Feminist Assembly Month
wordt afgesloten met een soft launch van de publicatiereeks "Archival Textures" door Tabea Nixdorff en Setareh Noorani, een licht diner met ruimte voor gesprek, gevolgd door lezingen van Gloria Wekker en Chandra Frank. 

Pop-uptentoonstelling Hoor Haar

1 september - 30 september 2022

Het Nieuwe Instituut breidt de kamer rond Feministische ontwerpstrategieën in Het ontwerp van het sociale tijdelijk uit met de pop-uptentoonstelling Hoor Haar, in samenwerking Erfgoedlab Dig It Up. In het verlengde van de presentatie Gerse Vrouwen (november/december 2021), waarin de geschiedenis van de vrouwenbeweging in Rotterdam al eens centraal stond, is er nu specifieke aandacht voor de ‘feministiese’ Filmgroep Storing, die begin jaren tachtig actief was in de stad. Welk vrouwbeeld kwam de filmgroep in die tijd tegen in de media? Welk beeld verzorgden de leden van zichzelf? En hoe archiveer je mondeling vertelde verhalen?