Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het ontwerpen van een architectuurmuseum is een prestigieuze opdracht. De nieuwe culturele instelling stond als opdrachtgever voor een belangrijke keuze: wie moest het gebouw ontwerpen? Hoe wilde het kersverse instituut zich profileren? Om tot een keuze van een architect te komen werd een meervoudige opdracht uitgeschreven, een prijsvraag waarvoor een beperkt aantal architecten werd uitgenodigd: Jo Coenen, Rem Koolhaas, Luigi Snozzi, Benthem Crouwel, Jan Henket en Wim Quist.

Pers

"Bij al deze, zeer verzorgde, dienstbaarheid aan het programma verdwijnt helaas de mogelijke 'hogere' betekenis van architectuur buiten beeld. Wat is de achterliggende constituerende, betekenisgevende factor? Wat maakt dit gebouw tot een museum? Wat is de relatie met de stad? Twee richtingen uit de omgeving zijn opgepikt, maar het gebouw als geheel is niet verankerd; het kan zonder verlies aan betekenis verschoven worden."
Tom Maas in Architectuur/Bouwen 4 (1988) 6/7

"De bouwtechnische belangstelling van Henket blijkt vooral uit de nauwkeurige wijze waarop hij het afwerkingsniveau heeft aangegeven. Hij is wars van iedere monumentaliteit en de voorgestelde detaillering kan een gebouw zeker een elegant en plezierig aanzien geven. Maar als een architectuurconcept op dit niveau blijft steken kan het moeilijk de programma- en situatie invulling op een betekenisvolle wijze overstijgen."
Hans van Dijk in Archis (1988) 7

Publiek

Tijdens de tentoonstelling van alle zes ontwerpen konden bezoekers hun favoriete ontwerp aanwijzen. Ruim 10 procent wees Henkets ontwerp aan als beste. Motivaties voor een stem op dit ontwerp:

"Past in de omgeving, alsof het er al was, prettig. Je hóeft het niet mooi te vinden, enkele andere ontwerpen, bijv. Jo Coenen en Rem Koolhaas, dwingen dit af. Niet goed."

"Hubert Jan Henket heeft wat ons betreft het meest rekening gehouden met de omgeving. De badhokjes met broodrooster en bijbehorend zwembad van Jo Coenen sluiten alleen op de bebouwing aan."

"Toegankelijk, mensvriendelijk, efficiënt."

"Ontwerp vind ik het meest harmoniëren met de omgeving. Er is veel aandacht besteed aan de binnenkant van het gebouw. Het heeft geen modieuze vijverpartijen nodig. Het ontwerp belooft een behoorlijke netto/bruto verhouding in functioneel oppervlak."