Een Design discourse programma van de KABK Master Industrial Design en design criticus Ed van Hinte. Value Futures onderzoekt hoe de waarde van producten zich ontwikkelt in de tijd en hoe ontwerpers dit kunnen sturen. Discusieer en speculeer mee met studenten, onderzoekers, designers, design critici over Value Futures: How to cultivate product value over time?

datum
15/02/2018
tijd
19:30 – 22:00
taal
Engels
verder deze avond

Pop-in expo: Tools for Progress door Cédric van Parys

18:00 - 19:30 Thursday Bite

19:00 - 21:00 Night Shift: No pain, no gain?

19:30 - 21:00 Public Reading: Reading Justin (at the Superbowl)

19:30 - 22:00 KABK Value Futures

Museum open tot 21:00

locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Gratis, aanmelden via Tickets

Wij zijn consumptie junkies die de planeet verstikken met afgedankte producten. Value Futures onderzoekt de waardeontwikkeling van producten gedurende hun levensloop. Wat bepaalt deze waarde en kunnen we daarop ingrijpen? Hoe kunnen we deze waarde cultiveren en daarmee onze obsessie voor ‘het nieuwe’ uitdagen en economische modellen hereiken?

Tijdens deze avond worden de eerste resultaten gepresenteerd van scenario's die de ontwikkeling van productenwaarde in de tijd onderzoeken en erover speculeren. Met een panel van experts en het publiek willen we graag exploreren welke andere scenario's en strategieën kunnen worden ontwikkeld. Is er een oplossing voor onze verslaving voor het nieuwe? Hoe kunnen ontwerpers de waarde van (bestaande) producten in de loop van tijd beïnvloeden en cultiveren?

Ed van Hinte

Ed van Hinte is een industrieel ontwerper met een zekere afkeer voor producten maar bovenal een designcriticus. Binnen zijn Design Research Station onderzoekt hij hoe waarde van producten zich ontwikkeld in de loop van de tijd. Het 'circulaire model' ziet als zeer beperkt door haar voornamelijk technische en naïef functionele benadering. "Het gaat bij producten helemaal niet om hun functionaliteit. Het grootste deel van de tijd staan dingen ‘te betekenen’. Hij was de co-auteur van Eternally Yours, Time in Design.

Wilco van Dijk

Wilco van Dijk is Hoogleraar Psychologische determinanten van economische keuzegedrag aan de Universiteit Leiden. In zijn onderzoek richt hij zich op de emotionele component in keuzegedrag: we zijn geen Homo economicus, maar Homo sapiens, dus we nemen beslissingen die niet alleen gebaseerd zijn op rationele overwegingen, maar ook op onze emoties.

Marcel den Hollander

Marcel den Hollander heeft zojuist zijn promotieonderzoek afgerond aan de Technische Universiteit Delft met aandacht voor modellen die vervuiling en ecologische impact van producten verminderen. Hij was co-onderzoeker in het project / boek: Products that Last. Products that Last verandert de manier waarop ontwerpers en ondernemers producten ontwikkelen en exploiteren, waardoor het materiaal- en energieverbruik in de loop van de tijd wordt verminderd. Niets meer niets minder.

Merel Kamp

Merel Kamp is filosoof, schrijver en ontwerper en combineert deze disciplines in haar werk. Bij de Master Industrial Design aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten is zij het filosofische en theoretische geweten van de afdeling. Haar observaties, reflecties en kritieken zijn te lezen in Trouw, NRC-Next, De Groene Amsterdammer, Hard // Hoofd, DUDE en Wijsgerig Perspectief.

Alice Twemlow

Alice Twemlow is een design criticus, curator en docent, geïnteresseerd in de relatie van design met tijd en omgeving. Haar lopende onderzoek richt zich op het materiaal en de betekenis van design als het weggegooid wordt en afval wordt. Ze is sinds kort aangesteld als Lector Design aan de KABK.

Annemartine van Kesteren

Annemartine van Kesteren is een curator, design consultant en schrijver woonachtig in Rotterdam. Ze is lid van de curatorsgroep van Museum Boijmans Van Beuningen waar ze verantwoordelijk is voor de collectie van hedendaags design en het programma Design in Boijmans. Ze cureerde Design columns en de recente tentoonstelling Change the system.

Thursday Night Live!

Thursday Night Live! staat voor verdieping, uitwisseling en ontmoeting – een avond om over na te praten en verder te denken. Vanaf 18.00 uur is het mogelijk om in Het Nieuwe Café een Thursday Bite te nuttigen. Dinervouchers à € 7,50 zijn tot een dag tevoren te krijgen via de Tickets-link op deze pagina of aan de bar op de avond zelf.