Online cursus Leren Preserveren

6 JULI 2017

Leren Preserveren is een basiscursus voor medewerkers van erfgoedinstellingen die kennis op willen doen over het duurzaam opslaan, beheren en toegankelijk maken van digitale informatie in de praktijk. De cursus is vanaf nu online beschikbaar voor zelfstudie. De uitgebreide groepscursus start in oktober.

Bruikleen Rijksmuseum Amsterdam: ontwerpen voor Nagele

4 APRIL 2017

Vanaf 5 april 2017 zijn in het Rijksmuseum in Amsterdam diverse ontwerpen voor het landarbeidersdorp Nagele (1946-1964) te zien, afkomstig uit de collectie van Het Nieuwe Instituut. Hoewel ontworpen voor slechts een paar duizend mensen, is Nagele een schoolvoorbeeld geworden van de naoorlogse moderne stedenbouw en woningbouw: veel groen, strokenbouw, scheiding van wonen, werken, verkeer en ontspanning en een eigentijds winkelcentrum.

NWO Grant voor embedded onderzoeker in Critical Making

4 APRIL 2017

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een subsidie toegekend aan het Critical Making NL consortium, bestaande uit de Universiteit Leiden (Academie der Kunsten), Hogeschool Rotterdam (Willem de Kooning Academie, Creating 010), Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, Waag Society in Amsterdam en West Den Haag, voor het project ‘Bridging Art, Design and Technology Through Critical Making’.

Het Nieuwe Instituut gaat samenwerking aan met Storefront for Art and Architecture, New York

23 MAART 2017

De samenwerking is maandag 27 maart officieel gestart met de opening van Control Syntax Rio in Storefront.

Het Nieuwe Instituut steunt campagne ‘Protect the European Union’

7 MAART 2017

Het Nieuwe Instituut ondersteunt samen met De Balie, Cookies, Foam en Witte de With Center for Contemporary Art de campagne 'Protect the European Union'. Met behulp van de partnerorganisaties probeert deze campagne de EU te beschermen tegen een wildgroei aan politiek pessimisme.

Het Nieuwe Instituut en 100 Jaar De Stijl

10 FEBRUARI 2017

In het kader van het 100 jarig bestaan van De Stijl gaat Het Nieuwe Instituut verschillende samenwerkingsverbanden aan met museale instellingen, waaronder een co-productie met Gemeentemuseum Den Haag. Uit het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw worden honderden stukken uitgeleend ten behoeve van tentoonstellingen over 100 jaar De Stijl.

Migratie en de rol van architecten en ontwerpers

2 FEBRUARI 2017

Mede in het licht van de recente gebeurtenissen in de VS en de reacties die het inreisverbod heeft losgemaakt, is het ontwerpveld van harte uitgenodigd voor de verschillende activiteiten binnen het meerjaren programma van Het Nieuwe Instituut over migratie en de rol van architecten en ontwerpers als relevante actoren binnen de huidige sociaal-maatschappelijke context.

Start inventarisatie archief Pi de Bruijn

1 FEBRUARI 2017

Vorig jaar is begonnen met de inventarisatie van het archief van Pi de Bruijn (*1942). Bekende projecten zijn de uitbreiding van het Concertgebouw in Amsterdam (1984-1988), de nieuwbouw van de Tweede Kamer (1981-1992), de Beurstraverse in Rotterdam (1991-1996). Grote bekendheid verwierf hij met zijn werk voor de herbouw van de door de vuurwerkramp getroffen wijk Roombeek in Enschede (2002-2008). Zijn werk als supervisor is een voorbeeld van de veranderende rol van architect en stedenbouwer.