Erfgoed in het Educatieprogramma

9 FEBRUARI 2018

Het interdisciplinaire karakter van Het Nieuwe Instituut vormt een unieke en rijke context voor educatieve programma's. Het aanbod voor families en het onderwijs groeit dan ook elk jaar. Begin 2018 is er een nieuw erfgoedprogramma gestart met basisschoolgroepen rondom architectuur en design in het archief van Het Nieuwe Instituut. De komende jaren wordt dit programma verder ontwikkeld.

Opdracht eerste ronde Prix de Rome Architectuur 2018

23 JANUARI 2018

De nieuwe ronde van de Prix de Rome Architectuur is van start. De eerste ronde – Low Pressure – is een open competitie die zich richt op een specifiek landelijk gebied in de provincie Groningen. Medio april zal de shortlist bekend worden gemaakt. De resultaten zullen vanaf eind september/ begin oktober worden tentoongesteld in Het Nieuwe Instituut.

Rotterdams Tekenfestival

28 SEPTEMBER 2017

Rotterdam krijgt dit jaar zijn eigen tekenfestival: het Rotterdams Tekenfestival. Tijdens het tweedaagse festival kunnen bezoekers meedoen aan workshops in de deelnemende instellingen. Het Nieuwe Instituut organiseert de workshop 'Portret in spullen'.

Beelden Rijksarchief op postzegelvel Wederopbouw

11 SEPTEMBER 2017

Na de Tweede Wereldoorlog werd in Nederland in een razend tempo nieuwbouw gepleegd. PostNL geeft op 11 september een postzegelvel uit met tien iconische gebouwen uit deze Wederopbouwperiode. De foto’s op de postzegels zijn afkomstig uit het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw.

Samenwerking met e-flux Architecture en The Berlage

29 AUGUSTUS 2017

Dit komende najaar gaat Het Nieuwe Instituut een samenwerking aan met e-flux Architecture enThe Berlage rond het instrumentarium van de architect waarbij het vraagstuk van representatie centraal staat.

Online cursus Leren Preserveren

6 JULI 2017

Leren Preserveren is een basiscursus voor medewerkers van erfgoedinstellingen die kennis op willen doen over het duurzaam opslaan, beheren en toegankelijk maken van digitale informatie in de praktijk. De cursus is vanaf nu online beschikbaar voor zelfstudie. De uitgebreide groepscursus start in oktober.

Bruikleen Rijksmuseum Amsterdam: ontwerpen voor Nagele

4 APRIL 2017

Vanaf 5 april 2017 zijn in het Rijksmuseum in Amsterdam diverse ontwerpen voor het landarbeidersdorp Nagele (1946-1964) te zien, afkomstig uit de collectie van Het Nieuwe Instituut. Hoewel ontworpen voor slechts een paar duizend mensen, is Nagele een schoolvoorbeeld geworden van de naoorlogse moderne stedenbouw en woningbouw: veel groen, strokenbouw, scheiding van wonen, werken, verkeer en ontspanning en een eigentijds winkelcentrum.

NWO Grant voor embedded onderzoeker in Critical Making

4 APRIL 2017

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een subsidie toegekend aan het Critical Making NL consortium, bestaande uit de Universiteit Leiden (Academie der Kunsten), Hogeschool Rotterdam (Willem de Kooning Academie, Creating 010), Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, Waag Society in Amsterdam en West Den Haag, voor het project ‘Bridging Art, Design and Technology Through Critical Making’.