Voor het Nieuwe Instituut vormen de Olympische Spelen van Rio de Janeiro de aanleiding om in 2016 een belangrijk deel van de programmering te wijden aan het lichaam. Niet alleen dat van de individuele atleet, maar ook de mensenmassa die gedurende een evenement als Rio 2016 door middel van geavanceerde technologieën als een collectief lichaam wordt gemonitord, geanalyseerd en gemanipuleerd; 24 uur per dag. Innovaties hebben ertoe geleid dat zowel het lichaam van de burger, als dat van de staat, de stad en de openbare ruimte gaandeweg efficiënter naar een ideaalbeeld kunnen worden gevormd. Zo ontstaan er op alle niveaus nieuwe, ontworpen lichamen, en media spelen een essentiële rol in het vastleggen en verspreiden van die vernieuwing.

Het programma bestaat uit de volgende tentoonstellingen:

  • The Life Fair. New Body Products
  • Control Syntax Rio. Monitoring the Collective Body
  • Space Embodied. The Russian Art of Movement 1920–1930 
  • 51 Sprints
  • Munich 1972. The Design of a Democratic Body
  • Platform. Body/Space

51 Sprints

Interactieve webdocumentaire

Dit webmagazine bevat achtergrondinformatie bij de interactieve webdocumentaire 51 Sprints, waarin de Olympische atleet een centrale plaats heeft.

The Life Fair

New Body Products

De tentoonstelling The Life Fair. New Body Products presenteert aan de hand van een reeks universele thema’s – zoals Geboorte, Werk, Seks, Veiligheid en Gezondheid – hoe het streven naar het optimale lichaam zich tot een hoogst competitieve markt heeft ontwikkeld. Natuurlijk allereerst dankzij de ontwikkelaars van goederen en diensten: commerciële partijen die met hun producten inspelen op onze allerindividueelste kwetsbaarheden en verlangens omtrent het eigen lichaam.

Munich1972

The Design of a Democratic Body

De Olympische Spelen van 1972 boden gastland West-Duitsland een uitgelezen kans zich aan de wereld te presenteren als een moderne, democratische en cultuurbewuste natie. Halverwege de Spelen kantelde dit zorgvuldig geconstrueerde beeld volledig doordat elf leden van de Black September-organisatie het Olympisch Dorp wisten binnen te dringen en de Israëlische ploeg gijzelde. De tentoonstelling Munich 1972. The Design of a Democratic Body vertelt dit controversiële verhaal door de ontwerpstrategieën van de organisatoren tegenover de tactieken te plaatsen die werden aangewend voor de ontregeling ervan.

Control Syntax Rio

Monitoring the Collective Body

De stad Rio de Janeiro gebruikt een geavanceerd commando- en controlecentrum, van waaruit allerlei scenario’s – van verkeersfiles tot terroristische acties en natuurrampen – worden voorspeld en mogelijk voorkomen. De installatie Control Syntax Rio, vanaf 12 juni 2016 in Het Nieuwe Instituut, laat zien hoe deze olympische stad wordt opgevat als een matrix van eventuele calamiteiten en de invloed hiervan op het sociale klimaat van de stad.

Space Embodied

The Russian Art of Movement 1920-1930

Space Embodied. The Russian Art of Movement 1920-1930 gaat over het streven naar een nieuwe, vrije mens, zoals gepropageerd door de Russische avant-garde. Space Embodied is een installatie over het lichaam in beweging: levensgrote projecties van dansers, een dansvloer, decorstukken en spiegels confronteren de bezoeker op een even directe als fysieke manier met het historische materiaal uit de jaren twintig van de vorige eeuw.

No cover

Foyer

De afgelopen jaren heeft Het Nieuwe Instituut steeds een jaarthema geformuleerd dat richting geeft aan het tentoonstellings- en activiteitenprogramma. In 2016 vormen de Olympische Spelen in Rio de Janeiro de aanleiding voor een programma gewijd aan het lichaam. In het foyer staan een aantal presentaties over dit thema.

Platform

Body/Space

Het platform is een stabiele basis die het menselijk lichaam ondersteunt, beschermt en boven de grond verheft. Via het platform worden ideeën gedeeld, beelden verspreid en voorstellingen gegeven. Deze reeks van vier tentoonstellingen doet verslag van het onderzoek naar een uiterst bescheiden platform en de manier waarop dat het menselijk lichaam met de omringende fysieke (en soms digitale) ruimte verbindt. In opeenvolgende installaties gaat het om de yoga mat, het badlaken, de tatami en het gebedskleed.

No cover

Crowds