Het Nieuwe Instituut wil culturele partijen de mogelijkheid bieden om een bezoek van een internationale gast binnen de disciplines architectuur, design en digitale cultuur aan te vragen via een halfjaarlijkse Open Call voor het Internationaal Bezoekersprogramma. Het bezoekersprogramma stimuleert de internationale uitwisseling, promotie en kennismaking met het Nederlandse ontwerpveld. Aanvragen kunnen tot en met 30 november worden ingediend.

Het Nieuwe Instituut nodigt programmeurs, festivals en organisaties uit om een verzoek in te dienen bij het bezoekersprogramma ter stimulering van internationale uitwisseling, promotie en kennismaking met het Nederlandse ontwerpveld in de breedste zin (architectuur, stedenbouw, design, mode, digitale cultuur en gaming). Ieder jaar komen tientallen internationale professionals naar Nederland om kennis te maken met de werkwijze van het (multidisciplinaire) Nederlandse ontwerpveld. Zij doen dit in het kader van het Internationaal Bezoekersprogramma van Het Nieuwe Instituut, dat mogelijk wordt gemaakt door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het programma beoogt de internationale dialoog, culturele uitwisseling en marktverruiming te stimuleren en het internationale netwerk te versterken. Het Nieuwe Instituut stelt in nauwe afstemming met de bezoeker en de culturele partners waaronder de Nederlandse ambassades en consulaten een programma op maat samen, waardoor bezoekers in korte tijd kennismaken met een groot aantal organisaties en personen binnen het Nederlandse ontwerpveld. 

Open Call

Het Nieuwe Instituut biedt culturele partijen de mogelijkheid om een bezoek van een internationale gast binnen de disciplines architectuur, design en digitale cultuur aan te vragen via deze halfjaarlijkse Open Call. Aanvragers worden uitgenodigd voor 30 november 2018 een verzoek in te dienen waarna de interesse wordt geïnventariseerd en op basis van disciplines, spreiding gedurende het jaar, publiekswaarden en doeleinden keuzes worden gemaakt. De tweede Open Call zal in april 2019 worden aangekondigd. Er kunnen maximaal twee bezoekers per jaar worden gehonoreerd. 

Het programma is bedoeld voor niet-Nederlands professionals (makers, ontwerpers, curatoren, directeuren, theoretici, beleidsmedewerkers, opinieleiders en journalisten) die werkzaam zijn in de architectuur, design en digitale cultuursector en die:
  • specifieke kennis willen delen met hun collega's in Nederland;
  • over de grens zoeken naar inspiratie en naar innovatieve processen;
  • nieuwe samenwerkingsprojecten willen opzetten in Nederland;
  • hun internationale netwerk willen vergroten.

Daarnaast is de bezoeker afkomstig uit één van de volgende landen die in het Internationaal Cultuurbeleid 2017 – 2020 van de Rijksoverheid zijn vastgesteld: België/Vlaanderen, Brazilië, China, Duitsland, Egypte, Frankrijk, Indonesië, Italië, Japan, Marokko, Rusland, Suriname, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea.

Bekijk de voorwaarden en informatie over bezoeken in 2017 en 2018.

Deadline en procedure

Geïnteresseerden vullen dit formulier zo volledig mogelijk in. Het formulier moet uiterlijk 30 november 2018 zijn ingediend. Vragen kunnen worden gestuurd naar Ellen Zoete, coördinator Internationaal Bezoekersprogramma, e.zoete@hetnieuweinstituut.nl.

Het Nieuwe Instituut neemt met een veldcommissie de verzoeken door en maakt samen met de commissie de keuze van aanvragen die gehonoreerd worden. 

Gehonoreerde aanvragers krijgen voor 1 januari 2019 bericht. Na een toekenning vindt verdere afstemming plaats tussen Het Nieuwe Instituut en de culturele partner. De uiteindelijke selectie van gasten/sprekers vindt op een later tijdstip plaats (meestal in aanloop naar het festival en/of activiteit) op basis van bovenstaande criteria (profiel en afkomst bezoeker).

Wanneer een verzoek wordt gehonoreerd zal Het Nieuwe Instituut middels een overeenkomst de reis-, verblijfs- en programmakosten vergoeden van het bezoek tot maximaal € 2.500 per bezoeker.