Management Team

De dagelijkse leiding van Het Nieuwe Instituut is in handen van de Raad van Bestuur en het Management Team bestaande uit de managers van de afdelingen Bedrijfsdiensten, Erfgoed, Presentatie & Programma, Research & Development, Beleid & Actualiteit en Marketing, Communicatie en Commercie.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden en houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting, en op het beleid van de directie. Verder staat de Raad van Toezicht de directie met advies terzijde. De directeur-bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht en is belast met het besturen van de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de totale organisatie.

Jaarverslagen

De jaarverslagen 2013, 2014 en 2015 van Het Nieuwe Instituut zijn beschikbaar via ISSUU.

Jaaroverzicht

De website biedt een terugblik op het afgelopen jaar met een overzicht van de belangrijkste resultaten.

Berichten Raad van Toezicht inzake Governance Code Cultuur

De professionalisering en verzakelijking van de culturele sector maakt nadenken over de kwaliteit van besturen en toezicht houden belangrijk. Uitgangspunten voor good governance bij culturele instellingen zijn vastgelegd in de Governance Code Cultuur, en geven richtlijnen voor goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. Het Nieuwe Instituut wordt bestuurd middels het Raad-van-Toezicht-model en volgt de principes uit de Governance Code Cultuur.

2015

 • 7 december 2015: Verklaring Raad van Toezicht en onderzoeksrapport Cultuur + Ondernemen (te downloaden hieronder).
 • 7 oktober 2015: Nieuwe aanstelling Raad van Toezicht-lid Jose Teunissen.

De Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut feliciteert Jose Teunissen met haar nieuwe baan als Dean bij de School of Design and Technology van het London College of Fashion en deze internationale erkenning van haar expertise. De nieuwe werkzaamheden van Jose Teunissen in Londen per 1 januari 2016 zullen ertoe leiden dat zij per 1 januari 2016 aftreedt als lid van de Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut. Jose Teunissen is in verband met haar werkzaamheden voor het Tijdelijk Modemuseum tijdelijk teruggetreden als lid van de Raad van Toezicht; in de praktijk houdt de nieuwe functie van Jose Teunissen in dat zij derhalve geen Raad van Toezicht-vergaderingen van Het Nieuwe Instituut meer zal bijwonen. De Raad van Toezicht is Jose Teunissen erkentelijk voor haar bijdrage aan de Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut (en voorheen als lid van de Raad van Toezicht van Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode).

 • 17 augustus 2015: Verklaring Raad van Toezicht inzake de toepassing van de Code Cultural Governance voor het Tijdelijk Modemuseum (te downloaden hieronder).
 • 13 mei 2015: Besluit Raad van Toezicht inzake opdrachtstelling Tijdelijk Modemuseum aan Jose Teunissen.
  Governance Code Cultuur en interne governanceregels zijn toegepast.
 • 6 januari 2015: Besluit Raad van Toezicht inzake opdrachtstelling Tijdelijk Modemuseum EventArchitectuur.
  Governance Code Cultuur en interne governanceregels zijn toegepast.

2014

 • Opgenomen in Jaarverslag 2014 (zie bijlage 2 hieronder)

2013

 • Opgenomen in Jaarverslag 2013 (zie bijlage 1 hieronder)

ANBI

Het Nieuwe Instituut is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bekijk de pagina met ANBI-informatie van Het Nieuwe Instituut.