Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Zoals veel instellingen wereldwijd heeft Het Nieuwe Instituut vanwege de uitbraak van het Corona-virus de deuren voor het publiek moeten sluiten. Deze drastische maar noodzakelijke maatregel is pijnlijk voor iedereen, die wij dagelijks mogen begroeten, maar bovenal ook voor onze medewerkers. Weliswaar werken enkelen van hen nog in het instituut, velen werken nu vanuit huis en voor een aantal zijn er eenvoudigweg geen werkzaamheden. Dit laatste geldt door de gedwongen sluiting van Het Nieuwe Café in het bijzonder voor de medewerkers in onze horeca. Hierover is in de afgelopen periode helaas onduidelijkheid ontstaan, welke wij graag willen wegnemen. 

Het gerucht dat medewerkers met een vaste of tijdelijke aanstelling bij Het Nieuwe Instituut zouden zijn ontslagen vanwege de Corona-crisis, is onjuist. Publicaties die anders beweren, kloppen niet. Wel is het zo dat wij met pijn in het hart hebben moeten besluiten om de uitzendkrachten in onze horeca niet meer op te roepen om te komen werken. Voor hen is er nu geen werk. Deze oproepkrachten van Het Nieuwe Café zijn in dienst van een uitzendbureau, gespecialiseerd in horeca. Om misverstanden te voorkomen: Het Nieuwe Instituut komt niet in aanmerking voor eventuele steunmaatregelen van de Nederlandse regering voor deze medewerkers. Uitzendbureaus bij wie de uitzendkrachten in dienst zijn, komen dat in veel gevallen wel.

Wij hebben het betreffende uitzendbureau opgeroepen gebruik te maken van de regelingen die de overheid voor hun werknemers in het leven heeft geroepen. Het uitzendbureau biedt hun medewerkers het minimum inkomen dat op basis van de reeds bestaande contracten verplicht is. Het uitzendbureau maakt echter geen gebruik van de mogelijkheid tijdelijke contracten af te sluiten om medewerkers te helpen de crisisperiode te overbruggen. Deze werkwijze is aanleiding om de samenwerking met dit bureau kritisch te bekijken. Tevens zal per medewerker de transitievergoeding worden verdubbeld, waardoor terugval in inkomsten tijdelijk kan worden opgevangen.

Het besluit om geen beroep meer te doen op het cafépersoneel is niet lichtvaardig genomen. Wij voelen onze verantwoordelijkheid en zijn met de betreffende mensen in gesprek over hun mogelijkheden en over de wijze waarop wij hen daarbij kunnen ondersteunen. We blijven luisteren naar onze omgeving en zetten ons naar ons beste vermogen in voor iedereen die zo veel van zijn of haar tijd aan het instituut wijdt.

Guus Beumer en Josien Paulides
Raad van Bestuur Het Nieuwe Instituut
9 april 2020