Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Over het Nieuwe Instituut

Missie

Het Nieuwe Instituut beoogt, aan de hand van actuele ontwikkelingen, met zijn activiteiten zowel de waardering voor de cultuur-maatschappelijke betekenis van architectuur, vormgeving en digitale cultuur te verhogen, als ook de wisselwerking tussen deze disciplines te versterken. Het Nieuwe Instituut wil, in een periode die wordt gekenmerkt door radicale veranderingen, het actuele gesprek over architectuur, design en digitale cultuur door middel van onderzoek en presentaties modereren, stimuleren en faciliteren. Het verbreden en verdiepen van de publieke waardering is hierbij een principieel uitgangspunt.

Identiteit

Het Nieuwe Instituut staat voor de maatschappelijke en innovatieve waarde van cultuur. Een bezoeker van Het Nieuwe Instituut betreedt als het ware ‘het museum van de toekomst’. Bij Het Nieuwe Instituut wordt men geprovoceerd, prettig verward en geconfronteerd met vragen die misschien niet van nu zijn, maar zeker wel van morgen. Het Nieuwe Instituut doet met andere woorden de naam eer aan: wat er nu te zien is, is ‘nieuw’ en wordt daarna opgepakt door nationale en internationale organisaties. Als geen andere culturele instelling is Het Nieuwe Instituut, zowel inhoudelijk als organisatorisch, in staat flexibel en vernieuwend actuele en urgente vraagstukken te benoemen, te duiden en te bevragen en daarmee zichzelf relevant te maken als kompas.

Doelstelling

Met de aanvang van de tweede beleidsperiode ligt de focus van de programmering op het versterken van de signatuur van Het Nieuwe Instituut. Nieuwe formats en producten moeten daaraan bijdragen. Niet in de laatste plaats door de wijze waarop het gebouw – voorbij de tentoonstellingsen studiezalen – gedeeld wordt met de buitenwereld en op basis van een ondernemend model zowel moet bijdragen aan nieuwe geldstromen als aan het vergroten en versterken van de gemeenschap van gebruikers van het instituut.

Een belangrijke onderliggende gedachte daarbij is het instituut – opgebouwd uit verschillende pijlers – als geheel niet als een klassiek museum te positioneren, dat allereerst op representatie is gericht, maar eerder als een academie die door middel van onderzoek, symposia, tentoonstellingen (of zelfs een curriculum rond de eigen, ecologische tuin) als aanjager van nieuwe kennis kan fungeren.