Scroll en ontdek Over het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut
architectuur, design, digitale cultuur

De huidige tijd wordt gekenmerkt door radicale technologische, economische, culturele en sociale veranderingen. Het Nieuwe Instituut wil deze veranderende wereld in kaart brengen en zichtbaar maken en tegelijkertijd de discussie hierover bevorderen voor zowel het professionele ontwerpveld als een breder publiek. 

Ontwerp en innovatie zijn binnen alle activiteiten van Het Nieuwe Instituut kernbegrippen; begrippen die zijn verbonden aan een veranderend waardensysteem. Twee meerjarige programma’s – Landschap en Interieur en De Dingen en De Materialen – in relatie tot een jaarlijks wisselend onderzoeksthema vormen de inhoudelijke kern. Rond deze onderwerpen organiseert Het Nieuwe Instituut onder meer tentoonstellingen, onderzoeken, lezingen, fellowships en publicaties.

Het Nieuwe Instituut benadert de verschillende ontwerpdomeinen vanuit een integraal perspectief. Met name onder invloed van digitale ontwikkelingen zijn de oorspronkelijk gescheiden vakwerelden van bijvoorbeeld architecten, productontwerpers, grafisch ontwerpers en de voorhoede die zich ging bezighouden met interaction design snel naar elkaar toe gegroeid. Gereedschappen gingen steeds meer op elkaar lijken, vakpraktijken begonnen te versmelten en juist in de cross-overs bleek een nieuw en interessant werkterrein voor ontwerpers te ontstaan.

Het Nieuwe Instituut is zelf de uitkomst van een vergelijkbaar proces. Voormalige sectorinstituten zijn verdwenen, en het instituut representeert een meer integrale benadering van ontwerpen, ook wel aangeduid als de culture of convergence. Het gedeelde werkterrein van de verschillende ontwerpdisciplines, en dan in het bijzonder de rol die innovatie hier kan spelen, is het voornaamste onderwerp. Maar tegelijk erkent het instituut de specifieke betekenis van de vakontwikkeling binnen de afzonderlijke disciplines, en het discours dat daarbinnen wordt gevoerd. Want ondanks de groeiende verwevenheid van architectuur, design en digitale cultuur zijn er specifieke thema’s binnen elk van deze werkvelden.

Ook daarvoor is aandacht binnen de programma’s van het instituut. Soms door middel van lezingen of symposia, soms door de rol die de disciplines spelen binnen meer thematische tentoonstellingen of evenementen, en ook in activiteiten die het instituut bijvoorbeeld voor biënnales of presentaties in binnen- en buitenland ontwikkelt.

Het Nieuwe Instituut is ontstaan op 1 januari 2013 uit een fusie van het Nederlands Architectuurinstituut, Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode en Virtueel Platform, kennisinstituut voor e-cultuur.