Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Met de installatie van Juliette Bekkering, Afaina de Jong, Jetse Sprey en Caspar van der Woude is de nieuwe Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut, onder voorzitterschap van Judith van Kranendonk, compleet.

In 2015 heeft de Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut onderzoek laten doen naar de wijze waarop hij de Governance Code Cultuur toepast, hetgeen heeft geresulteerd in een zestal concrete maatregelen. Met de benoeming van deze nieuwe Raad van Toezicht heeft Het Nieuwe Instituut nu alle maatregelen geëffectueerd. Uiteraard zal de nieuwe Raad van Toezicht blijven toezien op de naleving van de Code in de geest van de genomen maatregelen.

De Raad van Toezicht laat weten zijn taak met veel genoegen op te pakken en zich te verheugen op het tot volle wasdom brengen van Het Nieuwe Instituut samen met bestuur, medewerkers, OR en externe partners.

Samenstelling nieuwe Raad van Toezicht

Judith van Kranendonk was reeds per 1 oktober 2016 aangetreden als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Onder haar voorzitterschap zijn, met ondersteuning van werving- en selectiebureau Maitland Search & Advies, nieuwe Raad van Toezichtsleden gerekruteerd.

Juliette Bekkering is medeoprichter en -directeur van Bekkering Adams Architecten, het internationaal opererende architectenbureau in Rotterdam. Bekkering is tevens hoogleraar Architectuur aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Afaina de Jong is architect en oprichter-directeur van AFARAI, het ontwerpbureau dat vanuit een interdisciplinair perspectief op ‘de stad’ projecten realiseert, van tentoonstellingen tot evenementen. De Jong doceert aan de TU Delft en is adviseur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Jetse Sprey is advocaat en partner bij Versteeg Wigman Sprey advocaten en werkt voornamelijk voor de creatieve industrie. Daarnaast is hij penningmeester/voorzitter van Stichting Voor Je Buurt, het civic crowdfundingplatform van Nederland.

Caspar van der Woude is co-founder en Strategy Director van Agile Marketing Agency, het bureau dat organisaties begeleidt waar ICT, design en marketing samenkomen. Agile Marketing Agency werkt veel met klanten in de cultuur- en erfgoedsector. Van der Woude is tevens lid van de Raad van Toezicht van het Grafisch Lyceum in Rotterdam.


----


Noot voor redactie, niet voor publicatie:


Woordvoerder Taco de Neef, manager Marketing, Communicatie en Commercie, Het Nieuwe Instituut, t.deneef@hetnieuweinstituut.nl, 06-28474541.