Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Pers

Hier vindt u de verzamelde persberichten van Het Nieuwe Instituut. Kijk onder het tabblad Persbeeld voor persbeeld bij de lopende activiteiten

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ester Martens via e.martens@hetnieuweinstituut.nl of +31(0)6 83 87 74 87.

Het Nieuwe Instituut presenteert The Life Fair. New Body Products

29 APRIL 2016

De tentoonstelling The Life Fair. New Body Products presenteert aan de hand van een reeks universele thema’s – zoals Geboorte, Werk, Seks, Veiligheid en Gezondheid – hoe het streven naar het optimale lichaam zich tot een hoogst competitieve markt heeft ontwikkeld. Natuurlijk allereerst dankzij de ontwikkelaars van goederen en diensten: commerciële partijen die met hun producten inspelen op onze allerindividueelste kwetsbaarheden en verlangens omtrent het eigen lichaam.

Het Nieuwe Instituut presenteert tentoonstelling Munich 1972

13 APRIL 2016

De Olympische Spelen van 1972 boden gastland West-Duitsland een uitgelezen kans zich aan de wereld te presenteren als een moderne, democratische en cultuurbewuste natie. In de voorbereiding van München 1972 speelden uiteenlopende ontwerpdisciplines een centrale rol. Architectuur, design en landschapsarchitectuur waren geïntegreerd in een totaalontwerp dat openheid en inclusiviteit moest uitstralen. Halverwege de Spelen kantelde dit zorgvuldig geconstrueerde beeld volledig doordat elf leden van de Black September-organisatie het Olympisch Dorp wisten binnen te dringen en de Israëlische ploeg gijzelde.

Het Nieuwe Instituut presenteert interactieve documentaire 51 Sprints

7 APRIL 2016

De interactieve documentaire 51 Sprints vertelt de geschiedenis van het koningsnummer van de moderne Olympische Spelen: de 100 meter hardlopen. Natuurlijk is deze historie verbonden met records en legendarische finales, maar in 51 Sprints ligt de nadruk op de atleet als symbolische figuur die bijvoorbeeld zijn of haar ras, natie of sekse vertegenwoordigt.

BLUE: ISLANDS IN CITIES 26 januari 2016, New York

25 JANUARI 2016

Op uitnodiging van Bert Koenders Minister van Buitenlandse Zaken presenteert Malkit Shoshan dinsdag 26 januari 2016 haar project BLUE: ISLANDS IN CITIES op het Hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. In het gebouw opent tevens een tentoonstelling over het project: een voorbode van de presentatie die later dit jaar te zien zal zijn op de Architectuurbiënnale van Venetië.

BLUE: Architectuur van Vredesmissies. Malkit Shoshan curator Nederlands Paviljoen

21 DECEMBER 2015

In opdracht van Het Nieuwe Instituut treedt Malkit Shoshan op als curator voor het Nederlands Paviljoen tijdens de 15e Architectuurbiënnale Venetië 2016. Shoshan, architect en oprichter van de architectuur denktank FAST, was de afgelopen twee jaar als fellow verbonden aan Het Nieuwe Instituut en realiseerde daar het onderzoeksprogramma Drones and Honeycombs, naar de publieke ruimte als oorlogsgebied. Dit doorlopende onderzoek naar architectuur in conflictgebieden sluit direct aan bij het overkoepelend thema van de Architectuurbiënnale 2016: ‘Reporting from the Front’ en was voor Het Nieuwe Instituut aanleiding om Malkit Shoshan als curator te benoemen.

Nieuw zoekportaal ontsluit architectuurcollectie van Het Nieuwe Instituut

19 NOVEMBER 2015

Met de introductie van een nieuw zoekportaal – zoeken.hetnieuweinstituut.nl – geeft Het Nieuwe Instituut digitale bezoekers direct toegang tot een van de grootste architectuurcollecties ter wereld. In het Rijksarchief van de Nederlandse architectuur treffen zij 1,4 miljoen tekeningen, 300.000 foto’s, 2.500 maquettes en 70.000 boeken en tijdschriften die samen de geschiedenis van de Nederlandse bouwkunst en stedenbouw documenteren. Professionele onderzoekers en andere belangstellenden kunnen bijvoorbeeld met behulp van een speciale viewer 130.000 afbeeldingen tot op detailniveau bekijken.

Smart City ontmoet participatiemaatschappij. Publiek forum De Staat van Eindhoven tijdens Dutch Design Week.

8 OKTOBER 2015

Hoe verhoudt de ambitie van Eindhoven om een slimme stad te zijn zich met de realiteit van de participerende burger? Deze vraag en de conflicten die zich rond dit vraagstuk voor kunnen doen, staan centraal op 23 oktober a.s. tijdens de bijeenkomst De Staat van Eindhoven, onderdeel van de Dutch Design Week.

Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven presenteren cultuurprogramma: Smart City ontmoet participatiemaatschappij

1 JUNI 2015

Op 1 juni starten Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven een meerjarig cultuurprogramma voor de periode 2015-2017 over de veranderende verhouding tussen overheid en burger. De samenwerking tussen een landelijk instituut en een lokale overheid komt voort uit de gedeelde overtuiging dat een multidisciplinaire visie op stadsontwikkeling noodzakelijk is. De gemeente Eindhoven ziet de transitie van het sociale contract tussen overheid en burger als een deels culturele vraag. Het Nieuwe Instituut hecht er waarde aan om het onderzoek naar een veranderend ontwerpveld, waarin de drie disciplines die zij vertegenwoordigt steeds vaker in elkaar grijpen, aan een lokale praktijk te toetsen.

Persmappen van afgelopen tentoonstellingen en activiteiten zijn te vinden in de desbetreffende project webmagazine. Deze zijn toegankelijk via het webmagazines overzicht