Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Nieuwe Instituut presenteert als commissionair van het Nederlandse Paviljoen tijdens de Architectuurbiënnale Who is We? als de officiële Nederlandse bijdrage aan de biënnale. Who is We? bevraagt de dominante structuren en geschiedenissen die ‘onze’ manier van leven en wonen bepaald hebben en presenteert een perspectief op stedenbouw dat ‘Anders’ is: vrouwelijk, van kleur, queer en multispecies.

Het Nieuwe Instituut reageert met de presentatie op de oproep van Biennalecurator Hashim Sarkis tot een ‘nieuw ruimtelijk contract’ dat antwoord geeft op de vraag hoe ‘we’ kunnen samenleven. Volgens Het Nieuwe Instituut vereist een dergelijk contract specifieke kennis die bij kan dragen aan de emancipatie van gemeenschappen en de regeneratie van ecosystemen. Deze vormen van kennis zijn echter binnen de dominante architectuurcanon gemarginaliseerd. Hoewel deze canon nog altijd aan de basis staat van onze gebouwen en steden, is duidelijk dat deze onvoldoende de veelzijdige leefwerelden van mensen en niet-mensen ondersteunt. Who is We? pleit voor een taal die gebaseerd is op kennis van de Ander en het Andere; een taal die zichtbaar maakt wat onterecht ongezien blijft en die ruimte maakt voor meerstemmigheid op alle niveaus.

De presentatie vertrekt vanuit het onderzoek en de praktijk van architect Afaina de Jong en kunstenaar Debra Solomon. Parallel aan het paviljoen vindt een uitgebreid publiek onderzoeksprogramma plaats, samengesteld door prof. dr. Caroline Nevejan. 

Het Nieuwe Instituut heeft tevens samen met Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een Open Call uitgeschreven. De geselecteerde ontwerpteams zijn Failed Architecture, Bureau LADA en Studio Wild.

Meer informatie is te vinden in het webdossier.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie neem contact op met Eveline Mulckhuyse of Christiane Bosman: e.mulckhuyse@hetnieuweinstituut.nl en c.bosman@hetnieuweinstituut.nl.