Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De kraakbeweging heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van het stedelijk weefsel en manieren van wonen, en creëert nog altijd alternatieven voor het bestaande, door de markt gedomineerde huisvestingsbeleid.

Architecture of Appropriation benadert kraken als een architectonische praktijk. Het project analyseert zes locaties in Nederland aan de hand van architectonische tekeningen, interviews en archiefmateriaal en documenteert hiermee de ruimtes, manieren van toeëigening en mondelinge geschiedenissen die de basis vormen voor een nieuw acquisitiebeleid van het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw. Het project brengt de expertise van de kraakbeweging samen met die van architecten, archivarissen, onderzoekers en juristen; samen bediscussiëren zij onderzoeksbenaderingen, archiefpraktijken en de representatie van precaire, ondervertegenwoordigde en in veel gevallen gecriminaliseerde ruimtelijke praktijken binnen de institutionele kaders van een archief en museum.

De publicatie is via het webmagazine van het project ook beschikbaar in digitale vorm.

Artistiek en algemeen directeur Het Nieuwe Instituut: Guus Beumer
Redactie: René Boer, Marina Otero Verzier, Katía Truijen; in samenwerking met de gemeenschappen van ADM, Landbouwbelang, Plantage Dok, Poortgebouw, Vluchtmaat en Wijde Heisteeg 7
Grafisch ontwerp: Maud Vervenne
Fotografie: Johannes Schwartz
Artdirector: Maureen Mooren
Uitgegeven door: Het Nieuwe Instituut
Gedrukt door: Raddraaier

Engelse editie, 369 pagina’s, 222 illustraties.

Verkrijgbaar via Idea Books. Prijs EUR 25,- De opbrengsten zullen worden gebruikt om bij te dragen aan de juridische kosten van collectieven die met uitzetting worden bedreigd.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie en persfoto's kunt u per e-mail contact opnemen met Silvie van Oost via s.vanoost@hetnieuweinstituut.nl of telefonisch via +31 (0) 6 57 98 13 88.