Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Netwerk Archieven Design and Digitale cultuur

Omdat er in Nederland niet één centrale organisatie is die zich ontfermt over het ontwerperfgoed, is in 2021 het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD) gestart. Binnen het netwerk vindt kennisdeling rondom archiveren plaats, worden ontwerparchieven zichtbaar gemaakt en wordt gewerkt aan een digitale infrastructuur om de verspreide archieven toegankelijk te maken. Het doel hiervan is enerzijds om het belang van dit erfgoed voor de samenleving te tonen en anderzijds om een meer duurzame oplossing te vinden voor het beheer en behoud van deze archieven. NADD bestaat uit 40 partners: grote en kleine erfgoedinstellingen die archieven beheren, ontwerpers, beroepsorganisaties, onderwijsinstellingen en experts op het gebied van ontwerp. Het Nieuwe Instituut is coördinator van het Netwerk.

Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut in Rotterdam is het nationale museum en instituut voor architectuur, design en digitale cultuur. Het instituut wil laten zien hoe krachtig nieuwe (ontwerp)ideeën kunnen zijn. Het doel is om een betere toekomst te verbeelden, uit te proberen en in de praktijk te brengen door samen stil te staan bij denkbeelden van vroeger, nu en later. Bezoekers worden aangemoedigd om vragen te stellen, mee te denken en zo zelf een bijdrage te leveren. De tentoonstellingen, het onderzoek, de evenementen en andere initiatieven die het instituut in binnen- en buitenland ontwikkelt, vormen samen een proeftuin. Toonaangevende ontwerpers, denkers en uiteenlopende publieksgroepen werken er samen aan een kritische benadering van actuele vraagstukken.

Het Nieuwe Instituut huisvest de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, en beheert Huis Sonneveld, een toonaangevend voorbeeld uit 1933 van Nederlandse functionalistische architectuur in het Rotterdamse Museumpark.

In 2022 werd Het Nieuwe Instituut 's werelds eerste Zoöp, een baanbrekend organisatiemodel waarbij alle aspecten van de activiteiten en programmering van het museum worden bepaald door de impact op en het nut voor andere vormen van leven. Het instituut is opdrachtgever van het Nederlandse paviljoen op de tweejaarlijkse Architectuurbiënnale van Venetië, en treedt in 2023 op als artistiek directeur van de London Design Biënnale. In 2022 was Het Nieuwe Instituut curator van de officiële Nederlandse inzending voor de Triennale di Milano, waarmee de Golden Bee Award van de triënnale werd gewonnen.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Op dinsdagmiddag 25 oktober 2022 lichten gastsprekers van 16.00 tot 18.00 uur de thema's en vragen uit de tentoonstelling verder toe. Als u interesse heeft om op dit of een ander moment een persoonlijke rondleiding en toelichting te krijgen bij de tentoonstelling, neemt u dan gerust contact op.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robin van Essel, persvoorlichter van Het Nieuwe Instituut, via r.vanessel@hetnieuweinstituut.nl / +31 (0)6 3803 9218