Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het veld – BNO, Het Nieuwe Instituut, Wim Crouwel Instituut, Louis Kalff Instituut, e.a. – start gezamenlijke lobby voor erfgoed van Dutch Design.

In een gezamenlijke brief aan de Minister en leden van de Tweede Kamer wordt er dringend aandacht gevraagd voor de nijpende problematiek rond het erfgoed van design en archieven in het bijzonder.
Al jaren wordt er gesproken over het Nederlandse vormgevingserfgoed, en vooral over het ontbreken van een nationaal of anderszins centraal georganiseerd archief op basis waarvan het bronmateriaal van de Nederlandse vormgeving wordt behouden en kan worden geraadpleegd. Verspreid over het land zijn er musea, ontwerpstudio’s, scholen, instellingen, bedrijven en particulieren die allemaal hun eigen stukjes van de puzzel beheren. Maar intussen gaat er ook van alles verloren: objecten en - veel belangrijker nog - kennis. Hiermee dreigt ons wereldberoemde Dutch Design een discipline zonder wortels en bronnen te worden. Lees de volledige brief.

Nu te zien in Het Nieuwe Instituut: Speculatief Design Archief over erfgoed van Dutch Design

De problematiek van het ontbreken van een centraal archief voor design en digitale cultuur vormde aanleiding voor Het Nieuwe Instituut in Rotterdam om de tijdelijke gedaante aan te nemen van een design archief. In een installatie die een ‘open’ archiefgebouw verbeeldt, zijn objecten en archiefmateriaal te zien van onder meer Droog, Artifort, Kho Liang Ie, Cubic3 Design, V2_ en Hella Jongerius.  Aan de hand van deze voorbeelden verkent het Speculatief Design Archief de vorm en betekenis die zo’n centraal georganiseerde ontwerpcollectie in de toekomst kan krijgen. Te zien tot en met 10 maart 2018.