Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Autmated Landscapes: Time, Cycles, Automata

Time, Cycles, Automata is een voortzetting van het onderzoek dat Het Nieuwe Instituut sinds 2017 doet naar de implicaties van kunstmatige intelligentie en automatisering voor werkplekken en productieve landschappen in de Pearl River Delta. De installatie voor UABB stelt dat zelfstandig werkende machines al sinds de oudheid deel uitmaken van het leven in China—van antropomorfe automata tot door water aangedreven klokken en poppentheaters. Een vijfkanaals video-installatie van Juan Arturo García conceptualiseert een in Shenzhen gevestigde fabriek als een klok—gedreven door global capital in plaats van de natuur—en reflecteert op de verstrengeling van menselijke, niet-menselijke en meer-dan-menselijke tijdcycli in hedendaagse geautomatiseerde werklandschappen. 

Dalang Fever 3

De behoeften van de mensen staan zelden centraal bij wereldwijde dataverzameling. Dalang Fever 3. How Data Can Empower a Migrant Society is een participatief onderzoeksproject gericht op het begrijpen van de wensen en behoeften van inwoners van Dalang, een snel veranderende wijk in de buitenwijken van Shenzhen.
 
Over de migranten die in dit afgelegen en vaak over het hoofd geziene gebied wonen en werken, zijn zeer weinig gegevens—behalve ontoegankelijke gebruikersgegevens—beschikbaar. Het Nieuwe Instituut en het International New Town Institute (INTI) werkten samen met Impact Hub Shenzhen om zelfstandig en anoniem kwantitatieve en kwalitatieve gegevens te verzamelen om zo echte inzichten en een beter idee van de menselijke interactie, behoeften en het netwerk in het gebied te verkrijgen. Het onderzoeksteam verzamelde structurele en semi-structurele gegevens van 350 mensen die in Dalang wonen en werken door middel van interviews en online vragenlijsten.
 
Dalang Fever 3 bestaat uit onderzoek, een tentoonstelling en een workshop, samengesteld door Linda Vlassenrood (onafhankelijk curator). Het onderzoek werd uitgevoerd door Impact Hub Shenzhen onder leiding van Tat Lam. Het tentoonstellingsontwerp en het ontwerp van de graphics en zijn ontwikkeld door Koehorst in 't Veld. Dalang Fever 3 bouwt voort op twee eerdere projecten bij UABB (2013, 2015) van dezelfde curator voor het International New Town Institute (INTI). Het onderzoeksproject is onderdeel van het DATAstudio programma (2015 - 2019) van Het Nieuwe Instituut, dat zich richt op de vraag hoe data en technologie in dienst kunnen staan van burgers en wijken.

Symposium Tender Machines

Nicholas Korody (mede-oprichter van Adjustments Agency) en Marina Otero Verzier (director of Research bij Het Nieuwe Instituut) organiseren Tender Machines: Bodies, Technologies, and Labor in the Contemporary City; een marathon van lezingen, vertoningen en performances, in Shenzhen op 15 en 16 februari 2020, op uitnodiging van Eyes of the City curator Carlo Ratti. Het evenement beoogt discussies te verbreden over de introductie van kunstmatige intelligentie, machine vision en andere nieuwe technologieën in steden.

Tender Machines onderzoekt de verstrengeling van lichamen en technologieën die stedelijkheid voortbrengt. Het symposium bevraagt normatieve opvattingen over de zogenaamde "getechnologiseerde stad" of "smart city" en verwerpt binaire constructies van het "menselijke" en de "machine" die de boventoon voeren in het discours over deze onderwerpen. In plaats van daarvan, wordt technologie gezien als belichaamd en lichamen als getechnologiseerd. Wat betekent dit voor de manier waarop we vandaag de dag over steden denken?

Sprekers zijn onder andere Peijie Gu, Ian Ingram, Jen Liu, Farzin Lotfi-Jam en Mark Wasiuta, en Simone Niquille.

UABB 2019

De Bi-City Biennale of Urbanism\Architecture, met als thema Urban Interactions, opent op 21 december 2019. Het team van curatoren bestaat uit architect en directeur van MIT Senseable City Lab Carlo Ratti, CAE academicus Meng Jianmin en curator en kunstcriticus Fabio Cavallucci.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie en persfoto's kunt u per e-mail contact opnemen met Silvie van Oost via s.vanoost@hetnieuweinstituut.nl of telefonisch via +31 (0) 6 57 98 13 88.