Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het traject 'Archief van verbeelding: Ontdekken, verzamelen, opslaan als' daagt leerlingen uit een persoonlijk archief te maken op basis van bezochte tentoonstellingen en films. Welke verhalen passen bij hen en waarom? De leerlingen bepalen wat bewaard moet worden en hoe ze dat doen. Zowel IFFR als Het Nieuwe Instituut slaan een nieuw pad in met dit project. IFFR biedt voor het eerst een lesprogramma aan voor leerlingen uit groep 3, 4 en 5. Voor Het Nieuwe Instituut is dit de eerste keer dat gewerkt wordt aan een doorlopende leerlijn die meerdere vakken (kunst en wereldoriëntatie) beslaat. Het doel van het project is om een leertraject te ontwikkelen dat landelijk ingezet kan worden. Geïnteresseerde scholen kunnen zich opgeven via education@IFFR.com.

Tessa Smal, cultuurcoördinator en docent beeldende vorming van Het Landje: “Met deze samenwerking maken we filmeducatie en erfgoed volwaardig onderdeel van het schoolcurriculum. Dat biedt meer ruimte voor diepgang dan een enkel bezoek aan een tentoonstelling of bioscoop. Nu worden voor het eerst groep 1 tot en met 8 bediend met educatie rond film en erfgoed.”

In de eerste fase van het project laten leerlingen zich inspireren door een gedicht van Rotterdamse stadsdichter Dean Bowen. Hun reacties op het gedicht vormen een ‘altaar van verhalen’. Dat gedicht is geïnspireerd op de installatie G/D THYSELF: Spirit Strategy On Raising Free Black Children in Het Nieuwe Instituut, die op IFFR 2020 onderdeel uitmaakte van het programma Synergetic over collectieven.

Dean Bowen: “Mijn verhaal gaat over de verhouding van het individu tot zijn omgeving. Die twee beïnvloeden elkaar constant. Ik hoop hiermee bij te dragen aan een groepsgesprek tussen de leerlingen over je identiteit binnen een gemeenschap.”

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie, dat een realisatiebijdrage van €80.000 heeft toegekend over de periode van drie jaar. IFFR, Het Landje en Het Nieuwe Instituut matchen dat bedrag. Kijk voor meer informatie over Archief van verbeelding op educatie.hetnieuweinstituut.nl/archief-van-verbeelding.

Noot voor de redactie:  

Neem voor meer informatie, reportages, interviews of aanvullend beeldmateriaal contact op met Marjolein Roozen (communicatie Educatie) via m.roozen@hetnieuweinstituut.nl of 06 83481562.