Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De aanvragen werden beoordeeld op hun verhouding tot hedendaagse thema’s, de diepgang van het onderzoek en verbinding met de missie van Het Nieuwe Instituut. Een uitgebreid rapport over actuele onderzoeksthema's, referenties, talen en methodologieën op basis van de 111 voorstellen verschijnt dit najaar.

Lees meer over de geselecteerde projecten in het juryrapport.

Onderzoek bij Het Nieuwe Instituut

Sinds de oprichting in 2013 ondersteunt Het Nieuwe Instituut onderzoek op het gebied van architectuur, design en digitale cultuur. Tentoonstellingen, lezingen, archiefonderzoek en publicaties zijn het resultaat van onderzoeksprojecten, maar vormen bovenal platformen voor de ontwikkeling van onderzoek. Het Fellowship programma speelt binnen deze platformen een belangrijke rol, en heeft als doel om onderzoeksinitiatieven en -methoden te ondersteunen en hiervan te leren. Het programma biedt Fellows een periode om andere manieren van denken en doen te beoefenen.