Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Vanaf 2021 gaat Het Nieuwe Instituut in Rotterdam verder als nationale erfgoedinstelling met verschillende BIS-taken. Het Nieuwe Instituut vormt binnen de culturele infrastructuur het nationale geheugen van de ontwerpsector en ambieert op basis van de pijlers houdbaar, bruikbaar en zichtbaar het beleid, gericht op innovatie, gestalte te geven. Nu Guus Beumer deze ambitie voor het instituut na acht jaar succesvol heeft gerealiseerd en zijn wettelijke pensioengerechtigde leeftijd in zicht komt, treedt hij vanaf mei 2021 terug als algemeen en artistiek directeur. Hij gaat zich in de nabije toekomst richten op nieuwe initiatieven op de terreinen van erfgoed en ecologie.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.