Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Kunstenaar Guy Königstein, filmmaker Donna Verheijden en kunstenaar/designer Oana Clitan zijn voor het project Open Archief van Het Nieuwe Instituut en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid geselecteerd om uit de open, digitale collecties van beide instituten nieuw, autonoom mediawerk te ontwikkelen. Zij krijgen daar 7 maanden de tijd voor, de presentatie is in oktober in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam.

In totaal 73 filmmakers, geluidskunstenaars, grafisch vormgevers, performancekunstenaars en architectuurhistorici zonden voorstellen in om met de collecties aan het werk te gaan. De selectiecommissie bestond uit Brigitte Jansen (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid), Katía Truijen (Het Nieuwe Instituut) en Richard Vijgen (mediakunstenaar). Criteria waren: onderscheidende opzet, motivatie om te werken met open collecties, portfolio en toegevoegde waarde voor de talentontwikkeling van de maker.

Open Archief

Digitale collecties van musea en archieven kunnen door hergebruik nieuwe verhalen in mogelijk verrassende, vernieuwende vormen opleveren. Makers en archieven vinden elkaar echter nog onvoldoende. Met het project Open Archief werken Het Nieuwe Instituut en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid samen om creatief hergebruik van digitale erfgoedcollecties te stimuleren. Makers worden uitgenodigd om te experimenteren met de mogelijkheden van digitale erfgoedcollecties op creatief, technisch en auteursrechtelijk gebied en hiermee verhalen te vertellen voor een nieuw publiek.

De drie geselecteerde kunstenaars en hun voorstel:

Con/de/struction door Guy Königstein

Guy Königstein toont zich in zijn voorstel Con/de/struction bewust van de sociale en politieke rol van archieven. Tijdens het proces van archiveren vinden voortdurend vormen van uitsluiting plaats. Vanuit deze context wil Königstein onderzoek doen naar ruimtelijke strategieën binnen de Nederlandse architectuur - waarbij onder andere sloop, herbestemming, renovatie, hergebruik en camouflage een rol spelen.

The Stolen Archive door Donna Verheijden

Donna Verheijden benadert de collectie als een depot van beelden, audiofragmenten en objecten die als figuranten, props en sets worden ingezet in een speculatieve thriller film. The Stolen Archive legt op die manier verbindingen tussen de verhalen en gebeurtenissen die verborgen zijn in de collecties.

The evening news and the automatic plough door Oana Clitan

Oana Clitan’s The evening news and the automatic plough kijkt naar taalgebruik en retoriek in nieuwsuitzendingen waarin over vroege vormen van automatisering wordt gesproken. Ze vertaalt het onderzoek naar een audiovisuele installatie die reflecteert op de opkomst van kunstmatige intelligentie. Hierbij legt ze verbindingen naar hoe nieuwsconsumptie vandaag de dag zelf onderhevig is aan de invloed van kunstmatige intelligentie en machine learning.

Voor meer informatie over Open Archief: www.openarchief.com

Over Beeld en Geluid

Beeld en Geluid is het toonaangevende instituut voor media. Een inspirerende, creatieve en toegankelijke ontmoetingsplek voor professionals en particulieren; online, in ons museum en soms op locatie. Beeld en Geluid bewaart, als een van de grootste archieven ter wereld, diverse soorten media, zoals radio- en televisieprogramma’s, video(games), geschreven pers, politieke prenten, gifjes, websites en objecten.

Over Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut is er voor professioneel ontwerpend Nederland en het bredere publiek dat in architectuur, design en digitale cultuur geïnteresseerd is. Het Nieuwe Instituut beoogt, aan de hand van actuele ontwikkelingen, met zijn activiteiten de waardering voor de cultuur-maatschappelijke betekenis van architectuur, vormgeving en digitale cultuur te verhogen, en de wisselwerking tussen deze disciplines te versterken. Het instituut beheert de Rijkscollectie voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, en betrekt ontwerpers, kunstenaars en onderzoekers bij de ontsluiting van de eigen collectie en stimuleert hen om de rol van een archief in hun werk aan de orde te stellen.
 

-- Noot voor de redactie

Neem voor meer informatie over het project contact op met Brigitte Jansen (Beeld en Geluid) via b.jansen@beeldengeluid.nl Voor beeldmateriaal of informatie over de presentatie in Het Nieuwe Instituut: Petra van der Ree (Communicatie Het Nieuwe Instituut) via p.vanderree@hetnieuweinstituut.nl