Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Biennale curator Hashim Sarkis stelt deze editie een vraag centraal: ‘How will we live together?’ Met de keuze voor het thema Multispecies Urbanism stelt Het Nieuwe Instituut de wedervraag: ‘Who is We?’ en biedt tegelijkertijd een antwoord door een perspectief op stedenbouw te presenteren waarbij de zeggenschap van mensen en meer-dan-mensen (van dieren en planten tot bodemleven en kunstmatige cognitieve systemen) uitgangspunt van ontwerp is.

In het verlengde van eerdere edities is wederom voor een onderzoekende benadering gekozen. Ditmaal zal een artistiek team invulling geven aan het Nederlandse paviljoen.

Architect/onderzoeker ir. Afaina de Jong en kunstenaar/onderzoeker Debra Solomon vormen de eerste leden van dit team, dat op basis van de vraag 'Who is We?', gestalte zal geven aan het Nederlandse paviljoen. Zij argumenteren met hun bijdragen dat een fundamentele nieuwsgierigheid naar de ander, inclusief andere levensvormen, een voorwaarde is voor het ontstaan van nieuwe kwaliteit in de stad en samenleving. Afaina de Jong ontwikkelt onder de noemer The Multiplicity of Other projecten, waarmee ze de dominantie van een eenzijdige blik op de stad aan de orde stelt en de veelvormige menselijke aanwezigheid als fundamenteel voor de stad benoemt.

Debra Solomon, die de term Multispecies Urbanism heeft gemunt, benadrukt het belang van het meer-dan-menselijke door het ontwikkelen van breed gedragen sociaal-ecologische stedelijke interventies, waarvoor zij de bodem en het bodemleven ziet als het fundament.

Het Nieuwe Instituut wil de ambities van het nationale paviljoen in Venetië programmatisch verbinden aan een nationale en regionale context door samenwerkingen aan te gaan met onder meer de stad Amsterdam en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

De Chief Science Officer van de Gemeente Amsterdam, prof. dr. Caroline Nevejan, is uitgenodigd om in de rol van voorzitter van een redactie de programmering rondom de Nederlandse bijdrage inhoud te geven. Nevejan introduceert City Science als nieuwe manier van werken aan de stad waarin de werelden van onderzoek, ontwerp en beleid structureel met elkaar verbonden zijn.
 

Ten behoeve van het parallelprogramma heeft Het Nieuwe Instituut samen met Stimuleringsfonds Creatieve Industrie tevens een Open Call uitgeschreven die (landschaps)architecten en stedenbouwers in staat stelt een bijdrage aan het thema in te dienen en uit te voeren. Met deze Open Oproep ambiëren Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kennis te bevorderen en bij te dragen aan de ontwikkeling van onderzoek op het gebied van architectuur en stedenbouw. Lees hier meer over de Open Call.

De 17e Internationale Architectuurtentoonstelling van La Biennale di Venezia vindt plaats van 23 mei tot en met 29 november 2020.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Eveline Mulckhuyse of Christiane Bosman: e.mulckhuyse@hetnieuweinstituut.nl en c.bosman@hetnieuweinstituut.nl.

Raad voor Cultuur beoordeelt beleidsplan 2017-2020 positief

6 DECEMBER 2016

De Raad voor Cultuur heeft een positieve beoordeling uitgebracht voor het beleidsplan 2017-2020 van Het Nieuwe Instituut.

Selectie tentoonstellingen voorjaar 2017

21 OKTOBER 2016

Het Nieuwe Instituut - Museum voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur - presenteert van 29 januari tot en met 25 juni 2017 verschillende tentoonstellingen, waaronder Designing the Surface over het oppervlak als designdomein, Sleep Mode.The Art of the Screensaver over een vergeten geschiedenis van de digitale cultuur en Architecture of Appropriation over kraken als architectuur van toe-eigening.

Opera-House van Dominique Gonzalez-Foerster in Huis Sonneveld

18 OKTOBER 2016

Speciaal voor Huis Sonneveld creëert de Franse kunstenaar Dominique Gonzalez-Foerster een nieuw werk. Te zien van 13 november 2016 tot en met 5 maart 2017. Opera-House van Dominique Gonzalez-Foerster is een conceptuele huisopera, gebaseerd op vroeg twintigste-eeuwse operamuziek en -technologie.

DATAwoestijnen: hoe worden verborgen onderwerpen zichtbaar op de digitale kaart?

13 OKTOBER 2016

De DATAstudio, een initiatief van Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven, organiseert tijdens DDW16 een ontwerpsessie over verborgen onderwerpen op de digitale kaart. Hoe kunnen deze alsnog een stem krijgen in het publieke debat en het gemeentelijk beleid?

Nederlandse architecten in Duitsland voor het voetlicht

23 SEPTEMBER 2016

Het Nieuwe Instituut initieert dit najaar een reeks dialogen waarin een nieuwe lichting architecten uit Nederland en Vlaanderen rondom vier thema’s in gesprek gaan over hun architectuurpraktijk. Dit gebeurt tegen de achtergrond van de tentoonstelling ‘Maatwerk – Massarbeit’ in het Deutsches Architekturmuseum waarvoor Het Nieuwe Instituut een deel van de bruiklenen verzorgde.

Originele Gispenmeubelen terug in Huis Sonneveld

30 AUGUSTUS 2016

Het Nieuwe Instituut verwerft een set originele Gispenmeubelen die tot in de jaren vijftig in de woonkamer van Huis Sonneveld stonden.

Het Nieuwe Instituut initieert presentatie op eerste editie London Design Biennale 2016

15 AUGUSTUS 2016

Het Nieuwe Instituut heeft vanuit het Agentschap het initiatief genomen een bijdrage te leveren aan de eerste editie van de London Design Biennale 2016. Het Nieuwe Instituut heeft Studio Makkink & Bey gevraagd om de deelname vorm te geven. 

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht en directeur Business & Development Het Nieuwe Instituut

20 JULI 2016

Met de aanstelling van Judith van Kranendonk en Adriana Strating heeft de Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut aan alle voorgenomen governance-maatregelen uitvoering gegeven.