Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie maken de namen bekend van zes ontwerpteams die zijn geselecteerd uit de open oproepen als onderdeel van de 17e Internationale Architectuurtentoonstelling van La Biennale di Venezia. De ambitie met deze oproepen is om kennis te bevorderen en bij te dragen aan de ontwikkeling van onderzoek op het gebied van architectuur en stedenbouw. La Biennale vindt plaats van 22 mei tot 21 november 2021.

Nederlands Paviljoen
Who is we?

Het Nieuwe Instituut, commissionair van het Nederlands paviljoen, presenteert ‘multispecies urbanism’ als het thema van de officiële Nederlandse bijdrage aan de biënnale. In reactie op de vraag van hoofdcurator Hashim Sarkis: ‘How will we live together?’ stelt Het Nieuwe Instituut een wedervraag: ‘Who is We?’ Architect/onderzoeker Afaina de Jong en kunstenaar/onderzoeker Debra Solomon presenteren een perspectief op stedenbouw waarbij de verscheidenheid en zeggenschap van mensen en niet-mensen (van dieren en planten tot bodemleven en kunstmatige cognitieve systemen) uitgangspunt van ontwerp is.

Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lanceerden begin oktober 2019 een open oproep voor een bijdrage aan het publieke parallelprogramma van het Nederlands paviljoen, inspelend op het thema ‘multispecies urbanism’. Dit programma vindt zowel voor, tijdens als na La Biennale plaats in Venetië of elders.

Selectie publiek parallelprogramma Nederlands Paviljoen:

 • Failed Architecture met Stories on Earth. Stories on Earth is een poging om met storytelling en design een kritisch model te ontwikkelen waarmee het huidige narratief over de relatie tussen mens en natuur uitgedaagd kan worden.
 • Bureau LADA met FisheyeFisheye: Return of the Eel is een speculatief onderzoeksproject naar biodiversiteit in het water als model voor een ‘water related society’ waarin de mens een secundaire rol speelt.
 • Studio Wild met The Forbidden Garden of Europe. The Forbidden Garden of Europe onderzoekt in hoeverre ruimtelijke en sociale factoren invloed hebben op inclusieve manieren van samenleven.

Hoofdlocaties La Biennale Architettura
How will we live together?

Naast de gezamenlijke oproep schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een open oproep uit voor projecten op de hoofdlocaties van La Biennale met betrekking tot het overkoepelende thema ‘How will we live together? Hashim Sarkis zet de grote sociaal-maatschappelijke vragen van dit moment centraal aan de hand van vijf speerpunten: ‘individuals’, ‘new households’, ‘emerging communities’, ‘across borders’ en ‘one planet’. Hij nodigde zes partijen met een Nederlandse achtergrond uit om te exposeren in een van de hoofdlocaties. Hiervan zijn drie ontwerpteams geselecteerd binnen de open oproep.

Selectie ontwikkelbudget hoofdlocaties:

 • Studio L A met City of Ceramics
  City of Ceramics is een installatie die bestaat uit de kaart van Venetië op een vloer van zeer fragiele terrazzo-tegels. Met iedere stap komen er scheuren in de kaart, totdat deze aan het einde van de biënnale aan gruzelementen ligt en de bezoeker laat reflecteren op de eigen aanwezigheid in de stad.
 • FAST, Foundation for Achieving Seamless Territory met Watermelons, Sardines, Crabs, Sands, and other Sediments. Border Ecologies and the Gaza Strip
  Dit project onderzoekt de problematiek in de Gazastrook vanuit een ecologisch perspectief. In een installatie bestaande uit een lange dinertafel met verschillende objecten, worden de uitkomsten naar de relatie tussen ecologie, cultuur en politiek in Gaza gepresenteerd.
 • Alessandra Covini en Giovanni Bellotti met Variations on a Birdcage
  Variations on a Birdcage
  is een onderzoek naar objecten die zorgen voor een directe ontmoeting tussen mens en dier. Dit resulteert in een speelse installatie waarop mensen en vogels invloed kunnen uitoefenen door te spelen, transformeren, cultiveren en te voeden. 

De selectiecommissie bestond uit André de Baerdemaeker (ecoloog Bureau Stadsnatuur en Natuurhistorisch Museum Rotterdam), prof. dr. Caroline Nevejan (chief science officer van de Gemeente Amsterdam) en Marieke Berkers (architectuurhistoricus en Lid External Advisory Committee Landscape Architecture & Planning (WUR).

Context

Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie bundelen hun krachten om de 17e Internationale Architectuurtentoonstelling van La Biennale di Venezia optimaal te benutten als internationaal podium voor actuele ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken en deze als katalysator op te vatten voor een doorlopend gesprek over de betekenis van architectuur voor onze manier van samenleven. Doel is om een grote veelzijdigheid aan stemmen uit het Nederlandse ontwerpveld te vertegenwoordigen in Venetië.

Noot voor de redactie

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke cross-overs. Het fonds ondersteunt ontwerpers, makers en instellingen met subsidie bij de uitvoering van bijzondere projecten in binnen- en buitenland. Alle bijdragen hebben tot doel de creatieve sector te verrijken en cultuur en ruimte te verbinden met economie en maatschappij.

Voor meer informatie: Anneloes van der Leun, a.vanderleun@stimuleringsfonds.nl, T 010 436 16 00.

Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut vergroot de publieke waardering voor en de maatschappelijke betekenis van architectuur, design, digitale cultuur en praktijken die deze disciplines overstijgen. Het Nieuwe Instituut onderzoekt, presenteert en representeert het ontwerpveld in een uitgebreid programma van tentoonstellingen, lezingen, debatten, workshops, onderzoeksprojecten en educatieactiviteiten.

Voor meer informatie: Christiane Bosman, c.bosman@hetnieuweinstituut.nl of Eveline Mulckhuyse, e.mulckhuyse@hetnieuweinstituut.nl, T 00 31 6 26671215.