De Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut heeft de opdrachtverlening door de directeur-bestuurder aan EventArchitectuur en de tijdelijke betrokkenheid van een lid van de Raad van Toezicht bij de samenstelling van een tentoonstelling ten behoeve van het Tijdelijk Modemuseum goedgekeurd. De Raad van Toezicht realiseert zich dat er over de afwegingen van de Raad van Toezicht een publieke discussie wordt gevoerd. Daarom heeft de Raad van Toezicht behoefte aan een onafhankelijke beoordeling van zijn opstelling. Meer in algemene zin lijkt er behoefte aan duidelijkheid over de toepassing van de Governance Code Cultuur.

De Raad van Toezicht heeft besloten een onafhankelijke commissie te zoeken. Cultuur+Ondernemen is bereid gevonden hierin de leiding te nemen.

De onafhankelijke commissie krijgt onder meer de volgende vragen voorgelegd:

Ten aanzien van de opdrachtverlening voor het Tijdelijk Modemuseum:
1.    Onderzoek of de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder, gelet op de Governance Code Cultuur en de eigen governanceregels die Het Nieuwe Instituut hanteert, de juiste beslissing hebben genomen ten aanzien van de goedkeuring van de opdrachtverlening van de directeur-bestuurder aan EventArchitectuur;
2.    Onderzoek of de opdrachtverlening aan een lid van de Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut toegestaan is, gelet op de geldende opvattingen over governance zoals verwoord in de Governance Code Cultuur;

Ten aanzien van de keuzes voor producten, ontwerpers en kunstenaars in algemene zin:
3.    Onderzoek in hoeverre de Raad van Toezicht de afspraken met de directeur-bestuurder over openheid en transparantie juist heeft beoordeeld;
4.    Geef aan of de geldende governanceregels op juiste wijze zijn geïnterpreteerd;
5.    Onderzoek of de set van governanceregels van Het Nieuwe Instituut voldoende zekerheid biedt om eventuele selectieve keuzes te voorkomen en om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden;

Richting de toekomst:
6.    Doe, waar relevant, aanbevelingen over de manier waarop er bij Het Nieuwe Instituut toezicht moet worden gehouden op opdrachtverlening aan producenten, ontwerpers en kunstenaars met behoud van de kwalitatieve ambitie.

De definitieve opdracht wordt in samenspraak met de te vormen commissie vastgesteld. De uitkomsten en eventuele aanbevelingen van deze onafhankelijke commissie zullen publiek worden gemaakt.

De Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut is van mening dat hij inzake de opdrachtverlening door de directeur-bestuurder aan EventArchitectuur ten behoeve van het Tijdelijk Modemuseum de juiste procedure heeft gevolgd en het juiste besluit heeft genomen. De goedkeuring van deze samenwerking en van de tijdelijke betrokkenheid van een lid van de Raad van Toezicht bij de samenstelling van de tentoonstelling is op ordentelijke wijze conform de geldende governanceregels tot stand gekomen.


Raad van Toezicht
Het Nieuwe Instituut
 

--
Het Nieuwe Instituut, woordvoerder: Taco de Neef, manager marketing, communicatie en commercie
0628474541 / t.deneef@hetnieuweinstituut.nl