In samenwerking met erfgoedlab Dig it Up, het Geschiedenislab, Stadsarchief Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en Clariah.

 

"Over het ontstaan van de vrouwenbeweging, de positie van vrouwen in Rotterdam en hun emancipatieproces is nog niet veel geschreven. Toch is het een geschiedenis die niet verloren mag gaan. Deze expo geeft een beeld van de activiteiten van de feministische Filmgroep Storing, die rond 1980 actief was in Rotterdam.

Deze expositie is een vervolg op het project Gerse Vrouwen. Op de zolder van Dona Daria, centrum voor emancipatie, inclusie en participatie, werd eind 2019 een enorme berg archiefmateriaal gevonden van verschillende vrouwenorganisaties. Dit archiefmateriaal was voor galerie & erfgoedlab DIG IT UP een goede reden om een maatschappelijke expositie te maken rondom vrouwenemancipatie.

Om niet alleen de archiefstukken, maar ook de verhalen van de mensen duurzaam op te slaan voor de toekomst, werkt DIG IT UP samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en CLARIAH, Stadsarchief Rotterdam en GeschiedenisLab in het project ‘Stories in Motion’. In dit project is er door middel van het doen van oral history interviews kennis opgedaan over de geschiedenis van de Rotterdamse vrouwenbeweging. Op basis van de ervaringen van de deelnemers is er vervolgens een standaard werkmodel gemaakt voor het creëren, beschrijven, verrijken en toegankelijk maken van oral history data.

Een van de leden van filmgroep Storing, Mieke de Wit, is in het kader van ‘Gerse vrouwen’ geïnterviewd door Dederiek Soeters. Ter voorbereiding van dat gesprek was er een groepsgesprek met Mieke, Saskia van Holten en Marijke van Eck." 

Lees meer over de bijdrage die de onderzoekers achter de kamer over Feministische ontwerpstrategieën destijds leverden aan Gerse Vrouwen

 

datum
01/09/2022
tot
30/09/2022
taal
Nederlands
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam