De Dingen en De Materialen

Wanneer materialen worden gevormd en gecombineerd tot aparte eenheden die een functie krijgen, dan worden het dingen. Design is een structuur waarmee we deze veranderde delen van onze materiële omgeving als dingen leren begrijpen. Hoewel design en kunst het te bestuderen ding als een losstaand wensobject neerzetten, vraagt ons vanzelfsprekende leven met en afhankelijkheid van dingen om andere benaderings- en analysetactieken.

Landschap en Interieur

De grenzen tussen publiek en privaat, fysiek en digitaal, cultuur en natuur vervagen steeds meer. Hierdoor verschuift het ooit zo heldere onderscheid tussen binnen en buiten of tussen onszelf en de ander. Het Nieuwe Instituut wil deze veranderende wereld en de hiermee verbonden ruimten aan de orde stellen en onderzoeken, om te komen tot een herdefinitie van het begrip ruimte. In een meerjarig programma staan daarom twee uitersten van het ruimtelijke spectrum en tegelijkertijd zeer ambigue noties centraal: het landschap en het interieur.

Jaarthema's

Innovatie is per definitie aan de actualiteit verbonden en kan niet los worden gezien van het idee van tijdgeest. Naast de meerjarige programma’s De Dingen en De Materialen en Landschap en Interieur, introduceert het kalenderjaar de derde leidraad voor verschillende activiteiten.