Feministen zijn afhankelijk van ontmoetingen; we moeten solidariteitsnetwerken aanleggen en vriendschappen sluiten om ons activisme te kunnen verwezenlijken. Het vertellen en uitwisselen van onze dagelijkse ervaringen draagt bij aan collectieve bewustwording, zeker als we ze verbinden aan structurele maatschappelijke ongelijkheid en misstanden. Het luid en duidelijk – en met de juiste bronvermelding – laten weerklinken van die verhalen is een tactiek die ‘amplification’ wordt genoemd, het versterken van stemmen die in een vijandige omgeving nog vaak worden gebagatelliseerd of terzijde worden geschoven.

Het hangt van hun privileges binnen de Nederlandse samenleving af hoeveel weerstand vrouwen (en gender-non-conforme mensen) ervaren in hun zoektocht naar feministische verwanten en (h)erkenning van hun eigen specifieke ervaringen. Helaas zijn feministische ruimten niet immuun voor ideologische witheid. Het oprichten van Zwarte feministische netwerken was tijdens de tweede feministische golf in Nederland een krachtige tegenbeweging. ‘Zwart’ bedoelen we hier overigens als een politieke term waartoe we alle diasporagemeenschappen rekenen.

Dit rondetafelgesprek is een voortzetting van een piloteditie in december 2021. Het stimuleert uitwisseling tussen verschillende generaties feministen en versterkt de – nog altijd onvoldoende bekende – inzet van Zwarte feministische pioniers, die zich afzetten tegen de lineaire opvatting van tijd die spreekt uit het denken in opeenvolgende ‘feministische golven’.

Ik wil graag deelnemen aan Rondetafelgesprek #1

datum
03/09/2022
tijd
11:00 – 13:00
taal
Nederlands
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Als je aan een van de gesprekken wil deelnemen kun je dat, voorzien van een korte motivatie, per e-mail laten weten.