Hoe breng je een beweging in kaart, met alle betrokkenen, initiatieven en gesprekken? Bestond er ooit een enkelvoudige feministische beweging of waren er talloze gelijktijdige initiatieven waartussen soms wel en soms geen sprake was van onderlinge dialoog? Op welke erfenissen bouwden zij voort? De feministische strijd voor verandering werd gevoed door uitwisseling met andere maatschappelijke bewegingen als het antifascisme, de kraakbeweging, de linkse studentenbewegingen door heel Europa en de transnationale solidariteitsbewegingen die zich verzetten tegen onderdrukking, apartheid en racisme. In de jaren zeventig en tachtig waren er in Nederland ontelbare groepen die ieder hun eigen tactieken gebruikten om op te komen voor hun rechten als vrouwen, maar ook als non-binaire en queer mensen, als trans mannen en trans vrouwen. Sommige initiatieven lieten zichtbare sporen na en andere niet.

Archivarissen en onderzoekers van landelijke en internationale erfgoedinstellingen gaan in deze roundtable in gesprek met woordvoerders van gemeenschappen waarvan de nalatenschappen op het moment worden gearchiveerd en met leden van informele grassrootsinitiatieven.

 Ik wil graag deelnemen aan Rondetafelgesprek #5

datum
24/09/2022
tijd
14:00 – 16:00
taal
Nederlands
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Als je aan een van de gesprekken wil deelnemen kun je dat, voorzien van een korte motivatie, per e-mail laten weten.