Het komende half jaar (2019) zullen 12 internationale experts op het gebied van digitale cultuur, architectuur en design afkomstig uit België, Brazilië, China, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten een bezoek brengen aan Nederland. De gasten zullen een presentatie geven én in contact gebracht worden met voor hen interessante partijen in een op maat gemaakt programma van enkele dagen.

Hierbij staat de uitwisseling van ervaringen, kennis en ideeën voorop. Deze programma’s, voorgesteld en gemaakt door 9 culturele instellingen in Nederland die een aanvraag deden in het kader van de Open Call van het Internationaal bezoekersprogramma (sluitingsdatum 31 mei 2019), kunnen worden gerealiseerd dankzij een financiële bijdrage van Het Nieuwe Instituut.

De gehonoreerde partijen op chronologische volgorde zijn: Showroom MAMA (Rotterdam), Stichting Office for Metropolitan Information (Rotterdam), Stichting HipHop In Je Smoel (Rotterdam), Het Nederlandse Filmfestival (Utrecht), Stichting Podcastnetwerk (Amsterdam), Cinekid (Amsterdam), Kunstfort bij Vijfhuizen (Vijfhuizen), What Design Can Do (Amsterdam) en MU (Eindhoven).

Het Nieuwe Instituut ontving in totaal 29 aanvragen voor een bedrag van rond €60.000, er was €15.000 beschikbaar. De commissie, bestaande uit Mathias Lehner (architect en programmamanager internationaal Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus), Shirley Niemans (Studieleider BSc Crossover Creativity Hogeschool voor de Kunsten Utrecht), Maaike Roozenburg (ontwerper, hoofd Master-afdeling Industrial Design Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, Den Haag) en voorzitter Francien van Westrenen (hoofd Agentschap, Het Nieuwe Instituut) baseerde haar uiteindelijke keuze op o.a. de kwaliteit van de gast, het voorgestelde bezoekersprogramma, de waarde van een bezoek voor zowel de gast, de aanvragende organisatie als het Nederlandse werkveld en de aanleiding en reikwijdte van het programma.

9 aanvragen konden worden gehonoreerd voor in totaal 12 gasten. De commissie was verheugd over de diversiteit van de aanvragers en de kwaliteit van de voorgestelde bezoekersprogramma’s: het toont de gevoelde behoefte van culturele organisaties aan kennisuitwisseling en netwerkverbreding op internationaal niveau. De bezoekersprogramma’s en de gasten zullen binnenkort worden aangekondigd en nader toegelicht op de website.

Bij vragen over de Open Call of over het bezoekersprogramma van Het Nieuwe Instituut, neem dan contact op met Kim Bouvy: k.bouvy@hetnieuweinstituut.nl.