Het Nieuwe Instituut zoekt per direct ter ondersteuning van het Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur een ervaren, ondernemende en internationaal georiënteerde medewerker Communicatie (40 uur) o.a. voor internationale projecten.

Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut is er voor publiek dat in architectuur, design en digitale cultuur geïnteresseerd is en voor professioneel ontwerpend Nederland. Het instituut beheert en ontsluit cultureel erfgoed, waaronder het rijksarchief voor architectuur, stimuleert en initieert onderzoek, programmeert tentoonstellingen, lezingen- en debatprogramma’s in binnen- en buitenland.

Het Nieuwe Instituut werkt met een kern van enthousiaste en betrokken vaste medewerkers en een flexibele schil van tijdelijke opdrachtnemers. Als goed werkgever stimuleert de organisatie de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van haar medewerkers. De organisatie biedt functies voor professionals in verschillende stadia van hun carrière, van startende talenten tot ervaren experts.

Afdeling Agentschap

Binnen de afdeling Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur bundelt Het Nieuwe Instituut een aantal activiteiten die beantwoorden aan de behoeften van het professionele veld. Bijvoorbeeld het koppelen van regionale bestuurlijke vraagstukken aan de innovatieve kracht van ontwerpers en makers. Of bij de invulling van de Nederlandse inbreng tijdens internationale manifestaties voor architectuur, design en digitale cultuur (of hun cross-overs).

Op verschillende schaalniveaus verbindt het Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur het potentieel van het veld met de vragen uit de buitenwereld. Naast projecten op lokale en regionale schaal gaat het steeds duidelijker ook om de internationale rol van de verschillende ontwerpsectoren. Al sinds de start is het instituut verantwoordelijk voor de Nederlandse inzendingen naar zogenoemde statelijke manifestaties, zoals de architectuurbiënnale van Venetië, en voor het beleid op het gebied van marktverruiming.

Met ingang van 2016 treedt Het Nieuwe Instituut op als Coördinator Internationalisering Creatieve Industrie. In opdracht van het ministerie van OCW wordt hierbij invulling gegeven aan drie taken: een coördinatiefunctie, Talent Mapping en het ondersteunen van internationale cross-overs.

Wat ga je doen?

Je draait mee in het team van het Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale cultuur (32 uur) en het team van Research (8 uur) van Het Nieuwe Instituut. Hierbij gaat de aandacht allereerst uit naar de internationale activiteiten zoals het Internationaal Bezoekersprogramma, verscheidene biënnales, het Informatiepunt Creatieve Industrie & Internationalisering, talentmapping en het programma rond materiaalinnovatie, design en duurzaamheid. Daarnaast communiceer je gemiddeld een dag per week onderzoeksprojecten van de afdeling Research.

Je zal allereerst zijn gericht op het strategisch communiceren van deze activiteiten, waardoor zowel een vakpubliek als het zakelijk netwerk worden bereikt, geïnspireerd raken en deelnemen aan de projecten van Het Nieuwe Instituut.

De functie omvat

 • Het opstellen en uitvoeren van communicatieplannen voor verschillende internationale projecten, met aandacht voor projectspecifieke doelgroepen, communicatiedoelstellingen, planning en begroting;
 • Publieksgroepen informeren en het stimuleren van deelname aan gerichte activiteiten;
 • Inzetten van communicatiekanalen van Het Nieuwe Instituut zoals website, sociale media en nieuwsbrieven;
 • Draagvlak voor projecten creëren via samenwerkingspartners, ambassadeurs en gemeenschappen;
 • Persaandacht genereren door het opstellen en uitsturen van persberichten, en actief persoonlijk contact opnemen met media waarin zichtbaarheid van het project wordt beoogd;
 • Betaalde mediacampagnes uitzetten, zowel online als offline. De middelen en de distributie ervan regelen;
 • Marketingacties realiseren die tot meer afname aanzetten;
 • Het actief verzamelen en communiceren van relevante informatie ter promotie van onderzoeksprojecten van de afdeling Research & Development;
 • Digitaal voortbestaan van projecten verzekeren. Bijdragen aan online dossiervorming met onder meer AV-materiaal, beeldverslag, projectgebonden inhoudelijke informatie en gegenereerde media-aandacht.

De medewerker communicatie maakt deel uit van de afdeling Agentschap en werkt nauw samen met Hoofd Agentschap, programmamanagers van de afdelingen Agentschap en Research en communicatiemedewerkers.

Wij vragen

 • Minimaal HBO denk- en werkniveau;
 • Enkele jaren ervaring op gebied van marketing communicatie;
 • Affiniteit met internationaal cultuurbeleid en/of de werkterreinen architectuur, design en digitale cultuur;
 • Een stimulerende en creatieve persoonlijkheid met ervaring in projectmatig werken;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
 • Bij voorkeur internationale ervaring;
 • Een teamspeler, die gedreven is door resultaat, met een open en flexibele instelling;
 • Sociale intelligentie, empathie en gevoel voor de actualiteit;
 • Getraind in de sociale media met een liefde voor taal- en beeldredactie.

Wij bieden

Een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op verlenging bij goed functioneren. Een passend en marktconform pakket arbeidsvoorwaarden. Een prettige werkomgeving in een dynamische organisatie waarin je actief bent met zo’n 80 vaste collega’s en een flexibele schil van freelance opdrachtnemers.

Meer weten

Voor meer informatie over de inhoud van de functie of vragen over de procedure neemt u contact op met Roos Hamers, Specialist HR, 010 – 440 13 26, r.hamers@hetnieuweinstituut.nl

Reageren

Sollicitaties, in de vorm van een motivatiebrief en CV, kunnen tot en met 11 maart 2018 gestuurd worden naar hr@hetnieuweinstituut.nl

Het vieren en stimuleren van diversiteit in brede zin (blikrichtingen, denkbeelden, cultuur, leeftijd, gender, seksuele voorkeur, geloof etc.) is een belangrijk aandachtspunt van Het Nieuwe Instituut. Het Nieuwe Instituut streeft overeenkomstig naar een evenwichtig samengesteld personeelsbestand. In de selectieprocedure wordt hiermee rekening gehouden. Bij onderlinge afweging van kandidaten geldt bij gelijke geschiktheid een voorkeur voor interne kandidaten.