Het Nieuwe Instituut zoekt per direct een Narrator/verteller (20 uur)

Het Nieuwe Instituut

Het Nieuwe Instituut wil een veranderende ontwerpwereld in kaart brengen en zichtbaar maken en tegelijkertijd de discussie bevorderen over architectuur, design en digitale cultuur, voor zowel het professionele ontwerpveld als een breder publiek. Het instituut kent een drietal pijlers: het Rijksarchief voor Nederlandse Architectuur en Stedenbouw, het Museum voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur en het Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur. De onderzoeksafdeling van het instituut is de verbindende factor tussen de verschillende pijlers.

Wat houdt de functie in? 

Op de grensvlakken van de verschillende ontwerpdisciplines ontstaan nieuwe relaties, wisselwerkingen en verhaallijnen die het instituut zowel intern als extern wil delen met verschillende gebruikersgroepen. De opdracht van Het Nieuwe Instituut brengt tevens de ambitie met zich mee deze actuele ontwikkelingen – veelal in het domein van de crossovers - op al even innovatieve wijze te dissemineren, onder meer op basis van de reeds ontwikkelde (digitale) kanalen. In de komende beleidsperiode wil Het Nieuwe Instituut in het verlengde hiervan de volgende stappen ondernemen:

 • Het benutten van de kracht van verhalen voor het overbrengen van innovatieve ontwikkelingen, zowel intern als extern; 
 • Het ontwikkelen, toetsen en voortzetten van enkele samenhangende verhaallijnen uit de veelheid aan producten van het instituut voor disseminatie aan verschillende publieksgroepen;
 • Het versterken van de reeds geïntroduceerde formats op het terrein van audio- en beeldproductie en het optimaliseren van het zogeheten digitale huis ter ondersteuning en archivering van het digitale discours.

Doel van de functie 

Het ontwikkelen, toetsen en voortzetten van enkele samenhangende verhaallijnen uit de veelheid aan producten van het instituut voor disseminatie aan verschillende gebruikersgroepen.

De functie omvat

 • Je bouwt beschikbare formats verder uit waarlangs de verschillende verhaallijnen kunnen worden ontwikkeld en gedistribueerd;
 • Je benadert en verbreedt doelgroepen voor de verschillende opdrachten, passend in de missie, strategie en doelstellingen van het instituut, op basis van innovatieve (digitale) formats;
 • Je ontwikkelt, in afstemming met de verschillende medewerkers voor communicatie, de stem van het instituut; 
 • Je volgt ontwikkelingen in het digitale domein en zet deze in volle breedte in voor het uitdragen van de stem van het instituut;
 • Je draagt op basis van de samenhangende verhalen en nieuwe vormen van kennisdeling bij aan open, productieve vormen van samenwerking binnen en met het instituut;
 • Je volgt de ontwikkelingen in het veld, ziet kansen en mogelijkheden en vertaalt die naar de mogelijkheden binnen de organisatie;
 • Je maakt gebruik van een internationaal netwerk en zet deze in voor samenwerking en kennisdeling in de organisatie;
 • Je draagt vanuit de kennis bij aan de articulatie van beleid en van de meervoudige identiteit van het instituut;
 • Je adviseert de directie op het expertisegebied van de eigen activiteiten;
 • Je bent voor de Programmamanager verantwoordelijk voor de uitwerking van de concepten en ideeën en adviseert ten aanzien van de vereiste budgetten;
 • Je bewaakt de eenheid van visie, tijd en kosten binnen de diversiteit aan projecten;
 • Je stelt (jaar)plannen op voor de eigen activiteiten en bewaakt de uitvoering, voortgang, kwaliteit en middelen;
 • Je vertegenwoordigt, waar nodig, Het Nieuwe Instituut in diverse gremia;
 • Je rapporteert aan de algemeen & artistiek directeur.

Wij vragen

 • Kennis van en visie op ontwikkelingen op de terreinen architectuur, design en digitale cultuur;
 • Kennis van en visie op ontwikkelingen in het digitale domein, ruime ervaring in het werken in het digitale domein;
 • Ruime journalistieke en redactionele ervaring en communicatieve vaardigheden;
 • Uitstekende, vlotte pen;
 • Vloeiend in Nederlands en Engels;
 • Onafhankelijke attitude;
 • Verhalenverteller;
 • Flexibiliteit, communicatief, samenwerker.

Wij bieden

Een aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op verlenging bij goed functioneren. Een passend en marktconform pakket arbeidsvoorwaarden. Een geëngageerde werkomgeving in een gedreven organisatie waarin je actief bent met zo’n 80 vaste collega’s en een flexibele schil van freelance opdrachtnemers.

Meer weten

Voor meer informatie over de inhoud van de functie of vragen over de procedure neemt u contact op met Roos Hamers, Specialist HR, 010–4401326, r.hamers@hetnieuweinstituut.nl

Reageren

Sollicitaties, in de vorm van een motivatiebrief en CV, kunnen tot en met 28 februari 2018 gestuurd worden naar hr@hetnieuweinstituut.nl

Het vieren en stimuleren van diversiteit in brede zin (blikrichtingen, denkbeelden, cultuur, leeftijd, gender, seksuele voorkeur, geloof etc.) is een belangrijk aandachtspunt van Het Nieuwe Instituut. Het Nieuwe Instituut streeft overeenkomstig naar een evenwichtig samengesteld personeelsbestand. In de selectieprocedure wordt hiermee rekening gehouden.Bij onderlinge afweging van kandidaten geldt bij gelijke geschiktheid een voorkeur voor interne kandidaten.