Samen met Hermes Chibueze Iyele en Sunday Ozegbe Obiajulu maakte Adeyemo een film die ook Wey Dey Move heet. De film vormt het middelpunt van de tentoonstelling. Je ziet er de creatieve energie van een groep jongeren in de Oworonshoki-community, aan de rand van de lagune tussen Lagos en de zee. De film biedt een inkijkje in de alledaagse magie van het leven in een wereld die onophoudelijk werk-in-uitvoering is. In andere korte films komen deelnemers aan festivals en masquerades en vooraanstaande stemmen uit de danswereld en protestbewegingen aan het woord. De installatie is een eerbetoon aan al die jongeren, die de tradities en spiritualiteit van de lagune combineren met stadse jeugdcultuur en daarmee een leefgemeenschap opbouwen waarmee zij het geweld en de vernietiging waarmee speculatieve stadsontwikkeling gepaard gaat weten te weerstaan.

Het zijn juist West-Afrikaanse jongeren en hun leeftijdsgenoten in de diaspora, deze ontwerpers van een nieuwe wereld, die vanuit tradities hun eigen stem ontwikkelen. Zij durven ruimte in te nemen op volle straten en pleinen en vormen daarmee op verschillende continenten de voorhoede van culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.

Over Dele Adeyemo

Dele Adeyemo omschrijft zichzelf als architect, kritisch stedenbouwkundige en creative director. In zowel academische als artistieke onderzoeken bestudeert hij de manier waarop de processen en systemen die bepalen hoe we ruimte nu vormgeven en inrichten zich verhouden tot structurele, wereldwijde en vaak geracialiseerde leef-, woon- en werkpatronen. Hedendaagse verschijnselen zijn in zijn werk onlosmakelijk verbonden met hun historische oorsprong. In zijn recente promotieonderzoek verkende Adeyemo bijvoorbeeld hoe de eigentijdse ontworpen en gebouwde omgeving nog altijd de verplaatsing van mensen, middelen en denkbeelden weerspiegelt die ten tijde van de trans-Atlantische slavenhandel ontstond. Met zijn projecten stelt hij een Zwarte esthetiek waarin meer aandacht is voor klank en beweging tegenover de overheersende beeldtaal van zogenaamde rede, logica en productiviteit. Je zou kunnen zeggen dat hij choreografie inzet om de vanzelfsprekende normen van cartografie aan het wankelen te brengen.

Dele Adeyemo werd in 2019 geselecteerd voor een onderzoeksfellowship van Het Nieuwe Instituut. In dat kader werkte hij tijdens een residentie aan het project Alien Possession.

Voor het openingsritueel van de tentoonstelling G/D THYSELF: Spirit Strategy On Raising Free Black Children schreef Adeyemo een bezwering die verschillende rituelen en muziek- en dansoptredens aan elkaar verbond. Tegen de achtergrond van die installatie van The Ummah Chroma organiseerde hij daarnaast een dansworkshop waarin deelnemers uit verschillende diaspora’s gezamenlijk op zoek gingen naar wat hen al dansend en zingend verbond.